حمله به عمق امنیتی اسرائیل

مجری عملیات فردی از روستای بیت سوریک در کرانه باختری رود اردن است که متاهل بوده و دارای 4 فرزند نیز بود. وی با عبور از موانع متعدد امنیتی از منطقه فلسطین نشین خود را به عمق امنیتی رژیم صهیونیستی رسانده و این عملیات را انجام داده است. اقدامی که نشان می دهد که عمق امنیتی اسرائیل از اهداف انتفاضه سوم فلسطین است.

 -    صبح امروز سه شنبه یک عملیات استشهادی در ورودی شهرک صهیونیست نشین هارادار در شهر قطبه در شمال شرقی بیت المقدس رخ داد. در این عملیات جوان فلسطینی پس از رسیدن به ایست بازرسی به سوی نظامیان صهیونیست تیراندازی کرد و 5 نفر آنان را زخمی ساخت که 3 نفرشان به هلاکت رسیدند.

مجری عملیات هم توسط نظامیان اسرائیلی در میدان به وسیله گلوله اعدام شد. طبق گزارش ها منزل مجری عملیات نیز از سوی صهیونیست ها منهدم شده است. دو اقدامی که بر اساس قوانین بین المللی وکنوانسیون های 4 گانه ژنو و حقوق بشر دوستانه اقدامی جنایتکارانه محسوب می شود.


-    مجری عملیات فردی از روستای بیت سوریک در کرانه باختری رود اردن است که متاهل بوده و دارای 4 فرزند نیز بود. وی با عبور از موانع متعدد امنیتی از منطقه فلسطین نشین خود را به عمق امنیتی رژیم صهیونیستی رسانده و این عملیات را انجام داده است. اقدامی که نشان می دهد که عمق امنیتی اسرائیل از اهداف انتفاضه سوم فلسطین است.
-    این عملیات در زمانی انجام گرفت که انتفاضه جدید جوانان فلسطین به سومین سال خود وارد می شود. انتفاضه ای که جوانان کرانه باختری بدون هیچ هماهنگی سازمان یافته تصمیم به عملیات علیه دشمن اشغالگر سرزمین خود گرفته و خود اقدام می کنند. انتفاضه ای که در آغاز به انتفاضه خنجر و انتفاضه خودرو و انتفاضه فردی و غیره نامگذاری شد.
-    با شروع انتفاضه جدید به علت حضور نداشتن گروه های فلسطینی در آن جهت سازمان دهی و مدیرت و پشتیبانی بسیاری در باره استمرار آن دچار تردید بودند و حتی از انتفاضه نامیدن این حرکت جوانان فلسطین ابا داشتند. اما عملیات امروز در پایان سال دوم شروع انتفاضه جدید در واقع پیام آشکاری است که اراده جامعه فلسطین فراتر از تحلیل ها است و این حرکت بی تردید انتفاضه است و و نه تنها استمرار دارد بلکه در فرایند زمانی با توجه به شرایط خود را بر قدرت اشغالگر تحمیل نیز می کند. استفاده از سلاح در عملیات های ضد اشغالگری در همین چارچوب ارزیابی می شود هر چند استفاده از سلاح سرد و هر ابزاری هنوز به قوت خود باقی است.
-    این عملیات در واقع پاسخی آشکار به استمرار جنایات صهیونیست ها علیه فلسطین ها مانند تحدید شد آمد ها و بازداشت های غیر قانونی و اعدام های میدانی همچنین تشدید تجاوزات علیه حرم شریف قدس است. 
-    این عملیات حاوی پیام های نیز است. از جمله اینکه نه تنها عمق امنیتی اسرائیل قابل دسترسی است بلکه پس از این عمق امنیتی اسرائیل از اهداف انتفاضه جوانان فلسطین محسوب می شود. همچنین جوانان کرانه باختری از نظر ذهنی آماده مسلح شدن هستند و تلاش می کنند که انتفاضه را مسلحانه ادامه دهند که البته در این موضوع نیاز به حمایت های لازم دارند. پیام دیگر این عملیات بازگشت جامع فلسطین به اولویت ملی خود یعنی ضرورت پایان دهی به اشغال 70 ساله سرزمین خود و آزادی فلسطین و قدس شریف از اشغال صهیونیست ها است البته با این تاکید که مقاومت گزینه اول و اصلی جامعه فلسطین برای نیل به مطلوب آزادی سرزمین است. به نظر می رسد روزهای سختی در انتظار صهیونیست های اشغالگر باشد.
 
نظرات کاربران