کردستان؛ اسرائیل یا فلسطین دوم ؟

کردستان هیچوقت اسراییل دوم نخواهد شد ، بلکه فلسطین دوم خواهد شد. از سرنوشت اعراب فلسطینی که به کمک یهود از ترکها جدا شدند درس بگیرید.هوس همسنگری با ابرقدرت جهان یعنی اسراییل و آمریکا را از خود دور کرده و چشم طمع از شهرهای مرزی ترکان بردارید. فریب تحریفات تاریخی یهود را نخورید .


 
به سال 1492 میلادی با قتل عام و کشتار گسترده یهودیان در اسپانیا که به دوره انگیزیسیون مشهور است ، یهودیان دست یاری به سوی ترکهای عثمانی دراز کردند ، امپراطور عثمانی بایزید دوم دست آنها را رد نکرد و یهودیان فراری را در منطقه بارزان در شمال عراق ساکن کرد. نتانل بارزانی، سامویل بارزانی و آسنات بارزانی از خاخام های متنفذ این قرن و قرن شانزدهم میلادی می باشند که با تاسیس مدرسه یشیوا سنگر یهود را در این منطقه پایه ریزی می کنند.
در قرن هفدهم سوبتای سوی فتوای پنهان شدن یهودیان (کریپتو) در بین کردها با یادگیری اصول اسلام و زبان کردی را صادر می کند.سلام بارزانی در قرن نوزدهم به یکباره ادعای مهدویت می کند و ادعا میکند شمشیر و گلوله در او کارگر نیست اما شورش او با سرافکندگی توسط ترکان سرکوب می شود. و موشه بارزانی عضو فعال سازمان "لهی" یا همان "جبهه آزادیبخش اسراییل" می باشد. مصطفی بارزانی پدر مسعود بارزانی به هنگام مرگ در بیمارستان پیشرفته جورج تاون در واشنگتن بستری شد و همانجا فوت کرد. چه کسی باور می کند که یهود و آمریکا عاشق چشم و ابروی این شورشی کوهستان بوده اند. 
 
و اکنون صهیونیست مخفی جانشین یعنی مسعود بارزانی کنترل و رهبری مردم بیچاره کرد را در دست گرفته و از آنها استفاده ابزاری می کند.کردها مطمئن باشند اگر رویای از نیل تا فرات یهود تحقق یابد ، در کنار ترکها و اعراب ، کردها نیز محو خواهند شد.داستان سه گاو و یک شیر را حتما مرور کنید.کردستان هیچوقت اسراییل دوم نخواهد شد ، بلکه فلسطین دوم خواهد شد. از سرنوشت اعراب فلسطینی که به کمک یهود از ترکها جدا شدند درس بگیرید.هوس همسنگری با ابرقدرت جهان یعنی اسراییل و آمریکا را از خود دور کرده و چشم طمع از شهرهای مرزی ترکان بردارید. کردها هیچوقت امپراطوری نداشته اند . فریب تحریفات تاریخی یهود را نخورید ، دست از زیاده خواهی بردارید و در آبادی کردستان واقعی بکوشید و دوستی منطقه ای را بر نوکری ابر قدرتهای موقت ترجیح دهید.حتی اگر روزی پیروزی به دست آید متعلق به کردها نخواهد بود بلکه در کارنامه یهود ثبت خواهد شد.و در همین جا به روح بزرگ روانشا د "اوغور مومجو" روزنامه نگار و نویسنده ترک درود میفرستیم که اولین بار اطلاعات و گزارشهای مربوط به هویت یهودی بارزانیها را از آرشیوهای عثمانی بیرون کشید و  مورد غضب صهیونیستها  قرارگرفته و با انفجار اتومبیلش ترور شد.
 
نظرات کاربران