راهبرد قدرت نرم اسرائیل
و رفراندوم اقلیم کردستان عراق

با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری جریان های مقاومتی بر اساس الگوی انقلاب اسلامی، حجم تهدید علیه رژیم صهیونیستی افزایش یافت و موشک پرانی گروه های مقاومت عملا حجم وسیعی از ناامنی را به سرزمین های اشغالی و داخل رزیم صهیونیستی منتقل ساخت. این موضوع اسرائیل را وادار ساخت تا عنصر بازدارندگی را به راهبرد های خود اضافه کند .


برگزاری مانورهای نظامی مختلف از سوی رژیم صهیونیستی و نیز تغییر راهبردهای نظامی – امنیتی این رژیم در واقع از افزایش میزان چالش هایی خبر می دهد که اسرائیل در آن گرفتار آمده است. 
رژیم صهیونیستی از آغاز روی عنصر تهاجم و برتری نظامی تکیه داشت و در بسیاری از جنگ ها از این عنصر و بر اساس اصل غافلگیری و تهاجم عمل کرده و موفق به شکست ارتش های عربی شده است. 
با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری جریان های مقاومتی بر اساس الگوی انقلاب اسلامی، حجم تهدید علیه رژیم صهیونیستی افزایش یافت و موشک پرانی گروه های مقاومت عملا حجم وسیعی از ناامنی را به سرزمین های اشغالی و داخل رزیم صهیونیستی منتقل ساخت. این موضوع اسرائیل را وادار ساخت تا عنصر بازدارندگی را به راهبرد های خود اضافه کند و از طریق تهاجم و بازدارندگی موجودیت غاصبانه خود را استمرار بخشد.
تلاش محور مقاومت در فلسطین برای گسترش امکانات مبارزه علیه رژیم صهیونیستی و ضمیمه سازی عنصر تهاجم و تلاش برای آزاد سازی بخش هایی از فلسطین عملا توان بازدارندگی این رژیم را زیر سوال برد. 
اسرائیل در حال حاضر احساس می کند که با عناصر تهاجم و بازدارندگی توان مقابله با این تهدیدات را ندارد و به همین دلیل در چند سال گذشته استراتژیست های صهیونیست در پی تعریف مدل های جدیدی برآمده اند تا در پرتو آن استمرار موجودیت غاصبانه رژیم صهیونیستی را تداوم بخشند.
 یکی از جدید ترین عناصر رژیم صهیونیستی که به راهبرد های امنیتی آن افزوده شده است، گسترش ناامنی در محیط منطقه ای است. اسرائیل بعد از ناکارآمدی اصل برتری نظامی در جنگ سال 2006 در برابر حزب الله لبنان به این جمع بندی رسید که امنیت اسرائیل در ناامنی دیگران است و با افزایش هزینه های امنیتی در حوزه دیگران، تلاش دارد مانع از تلاش رقبای خود برای ایجاد ناامنی در این رژیم شود. حضور اسرائیل در سوریه شاخص بسیار مهمی بر تلاش این رژیم در گسترش ناامنی در منطقه است. همچنان  اینکه همکاری با عربستان در جنگ علیه یمن نیز یک شاخص در این حوزه به شمار می آید.
رژیم صهیونیستی در چند سال گذشته تنوع زیادی در قدرت نرم خود ایجاد کرده است و آن را در جهت گسترش ناامنی در منطقه به کار گرفته است. فعالیت اسرائیل در رفراندوم اخیر اقلیم کردستان عراق یکی از شاخص های جدید به کار گیری قدرت نرم در جهت گسترش ناامنی در منطقه است.
با وجود اینکه همکاری با مسعود بارزانی برای این رژیم دردسر ساز است و ممکن است رابطه با ترکیه را با مشکل مواجه سازد اما این رزیم همه امکانات ممکن در داخل و خارج را برای جدایی اقلیم کردستان از عراق به کار گرفته است. 
اقلیت یهودی کرد اسرائیل در قبل از برگزاری رفراندوم هر روز یک برنامه در جهت وادار سازی مسعود بارزانی به انجام رفراندوم داشت. بعد از برگزاری رفراندوم اسرائیل هم تمام مراکز مطالعاتی نزدیک به خود  در امریکا را تحت فشار قرار داده است تا موضع دولت امریکا را به جدایی کردها از عراق همراه سازد. این اقدام نشان می دهد که دشمن صهیونیستی قدرت نرم را یکی از مولفه های راهبرد امنیتی و سیاسی خود قرار داده است و بنابراین طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده از ارتباطات گسترده منطقه ای خود این گونه تلاش های رژیم صهیونیستی را خنثی سازد و اجازه موفقیت به آن را ندهد. 
 
نظرات کاربران