هیات حماس درتهران ؛ آگاه سازی
ایران از توافق آشتی ملی

همانطور که سخنگوی حماس نیز تاکید کرده است؛ یکی از اهداف سفر العاروری به تهران آگاه سازی تهران از جزئیات توافق است. توافقی که نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. هر چند تهران از هرگونه اقدامی که موجب وحدت جامعه فلسطینی شود، استقبال می کند اما موجب نگرانی اصرار25 ساله جنبش فتح به راهکار گفتگو با رژیم صهیونیستی است.

هیاتی از حماس به سرپرستی صالح العاروری، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس در ایران به سر می برند. در این سفر اسامه حمدان، سامی ابوزهری، عزت الرشق، محمد نصر و زاهر جبارین، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس را همراهی می کنند. 
از مدت ها پیش قرار بود که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به تهران سفر کند اما با توجه به محدودیت هایی که رژیم صهیونیستی با هماهنگی دولت مصر ایجاد کرده است، هنیه امکان خروج از غزه را ندارد. به همین جهت صالح العاروری که در بیروت ساکن است ریاست هیات حماس در سفر به تهران را بر عهده گرفته است.
-    براساس سخنان برخی شخصیت های حماس مانند طاهر النونو، سخنگوی حماس و رأفت مره از اعضاء حماس هدف از این سفر آگاه کردن ایران از جزئیات توافق میان فتح و حماس و نیز تقویت روابط با تهران از طریق پیگیری توافقات سفر ماه آگوست فرستادگان حماس اعلام شده است. 
-    فتح و حماس تاکنون چندین مرتبه توافقاتی با عنوان توافق آشتی ملی داشته اند اما هیچ یک از آن توافقات مسیر اجرایی به خود ندیده است. توافق فوریه 2007 – دسامبر 2011 – فوریه 2012 – آوریل 2014 و اینک اکتبر 2017 .
 قرار است این توافق در 21 نوامبر سال جاری در قاهره با تائید همه گروه های فلسطینی نهایی شود.
-    همانطور که سخنگوی حماس نیز تاکید کرده است؛ یکی از اهداف سفر العاروری به تهران آگاه سازی تهران از جزئیات توافق است. توافقی که نگرانی های زیادی را ایجاد کرده است. هر چند تهران از هرگونه اقدامی که موجب وحدت جامعه فلسطینی شود، استقبال می کند اما موجب نگرانی اصرار25 ساله جنبش فتح به راهکار گفتگو با رژیم صهیونیستی است.
 راهکاری با نتیجه صفر برای فلسطین ، با وجود  امتیازات درناکی که به دشمن صهیونیستی داده شده است. جنبش فتح از مواضع خود عقب نشینی نکرده است، جنبش حماس نیز اعلام کرده است از مواضع خود  یعنی راهکار مقاومت، کنار نخواهد کشید.
 
 این دو موضع جمع شدنی نیستند، مگر اینکه یکی از دو طرف از مواضع خود کوتاه بیاید . چنین بنظر می رسد جنبش فتح اراده ای برای کنار رفتن از روند سازش ندارد و تحمیل مجازات های دستجمعی علیه غزه به نظر می رسد بر مواضع طرف مقابل تاثیر گذاشته است.
 نشست 21 نوامبر آینده در قاهره نیز به نظردر همین چارچوب قابل ارزیابی است. از اینرو به نظر می رسد که هیات حماس تلاش دارد ابهامات ایران را برطرف سازد. بویژه با زاویه ای که حماس پس از شروع بحران سوریه از محور مقاومت پیدا کرد، محوری که خود یکی از اعضاء آن است، تهران نسبت به تصمیماتی که از سوی حماس اتخاذ می شود بسیار حساس است. بنابر این با توجه به حساسیت تهران و نیاز حماس به ترمیم و تحکیم روابط خود با ایران به عنوان تنها حامی واقعی ملت فلسطین، به نظر می رسد که حماس در پی کسب نظر مساعد جمهوری اسلامی برای این توافق است. توافقی که افق آن روشن نیست. 
 
نظرات کاربران