نخستین سفیر کشور عربی که به سوریه باز می گردد

از سال 2013 که در پی بالاگرفتن بحران سوریه میشال خوری سفیر وقت لبنان در دمشق خاک سوریه را ترک کرد فرح نبیه بری به عنوان کارد ار سفارت لبنان بالاترین مقام سفارت لبنان در سوریه بود که روابط بین دو کشور را در سایه بحران جنگ تروریستی علیه نظام سوریه ساماندهی می کرد.

سعد زخیا نخستین سفیر کشور عربی خواهد بود که پس از سال 2013 به عنوان سفیر لبنان در دمشق ماموریت خود را از سرخواهد گرفت.
به گزارش سایت بیداری اسلامی ،  از سال 2013 که در پی بالاگرفتن بحران سوریه میشال خوری سفیر وقت لبنان در دمشق خاک سوریه را ترک کرد فرح نبیه بری به عنوان کارد ار سفارت لبنان بالاترین مقام سفارت لبنان در سوریه بود که روابط بین دو کشور را در سایه بحران جنگ تروریستی علیه نظام سوریه ساماندهی می کرد.
با امضای «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان، «سعد زخیا» رسما به عنوان سفیر جدید دولت لبنان در دمشق تعیین شد.
زخیا که از مسیحان لبنان است  در حال حاضر مدیر امور اداری و مالی وزارت خارجه لبنان می باشد و به این ترتیب نخستین سفیر یک کشور عربی خواهد بود که پس از بحران سوریه ماموریت خود را در دمشق از سر خواهد گرفت.
پیش تر گمانه زنی هایی وجود داشت که دولت لبنان یک سفیر شیعی را در دمشق تعیین کند که این موضوع بویژه از سوی نبیه بری رئیس مجلس لبنان مورد حمایت بود.
زخیا که به تازگی به عنوان سفیر لبنان در سوریه تعیین شده هفته آینده اعتبارنامه خود را تقدیم دولت سوریه خواهد کرد. 
انتظار می رود سفیر جدید لبنان در نقطه مرزی «المصنع» مورد استقبال طرف سوری قرار بگیرد و برای تقدیم اعتبارنامه خود به «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه به قصر «مهاجرین» منتقل شود و پس از آن به مقر سفارت لبنان در دمشق حضور یابد. 
لبنان از  سال 2013 در سوریه سفیر نداشت و سفارت این کشور در دمشق توسط «فرح بری» کاردار لبنان اداره می شد.
با شروع بحران سوریه در سال های گذشته ، روابط رسمی بین دولت لبنان و نظام سوریه به سردی گرایید و ارتباط مقام های دو کشور در سطوح بالا قطع شد؛ البته این وضعیت هیچگاه به قطع کامل روابط دیپلماتیک بین آنها منجر نشد و سفارتخانه های دو کشور فعالیت های خود را به طور طبیعی ادامه دادند. 
 
نظرات کاربران