"سیطره امنیتی و نظامی مصر بر غزه خط قرمز حماس"

در واقع بهترین و کم هزینه ترین راهبرد اسرائیل و حامیان بین المللی و منطقه ای آن در مهار مقاومت ، از طرفی تضعیف مقاومت در کرانه باختری به واسطه سیطره امنیتی اسراییل بر آن تحت عنوان هماهنگی امنیتی با تشکیلات خودگردان و از طرف دیگر تضعیف مقاومت در غزه به واسطه سیطره امنیتی و نظامی مصر سازشکار، تحت عنوان هماهنگی امنیتی و نظامی با دولت وفاق ملی فلسطین خواهد بود.

اسرائیل شهرک هایش را از غزه برچید و از غزه خارج شد اما در کرانه باختری به فرایند شهرک سازی بصورت پیوسته ادامه می دهد .
 
الف) اصل راهبردی "هماهنگی امنیتی" شیشه عمر تشکیلات خودگردان فلسطین:
 
تشکیلات خودگردان فلسطین ،براساس قرارداد اسلو 1993م ،در کرانه باختری با اسرائیل هماهنگی امنیتی دارد.
طبق توافقنامه اسلو، اصل هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با اسرائیل اصلی اساسی و راهبردی محسوب می شود. به صورتیکه موجودیت و ادامه حیات تشکیلات خودگردان فلسطین منوط به رعایت هماهنگی امنیتی با اسرائیل است.
درصورت سرباز زدن تشکیلات خودگردان از هماهنگی امنیتی با اسرائیل موجودیت تشکیلات خودگردان از طرف رژیم صهیونیستی تحمل نخواهد شد.
 
ب) "سیطره و تفوق امنیتی" اسرائیل تحت پوشش "هماهنگی امنیتی" :
 
متاسفانه آنچه که با عنوان "هماهنگی امنیتی" تشکیلات خودگردان با اسرائیل مطرح می شود در واقع سیطره امنیتی اسرائیل بر کرانه باختری رود اردن است.
تحت پوشش این اصل ،اسرائیل بر کرانه باختری سیطره نظامی و امنیتی پیدا کرده است و همواره نیز بر گستره و عمق آن نیز افزوده می شود.
 
ج)غزه نباید تحت سیطره امنیتی و نظامی مصر قرار گیرد:
 
طبق توافق و آشتی ملی فلسطینیان میان فتح و حماس با میانجیگری برجسته مصر، نوعی هماهنگی امنیتی میان دولت وفاق ملی فلسطین و دولت مصر در غزه برقرار خواهد شد.
طبق اصل "حسن همجواری" ، موقعیت منحصر بفرد جغرافیایی و ژئو پلتیک مصر نسبت به نوار غزه و مشکلات اقتصادی و اجتماعی غزه شاید این هماهنگی امنیتی و نظامی میان دولت وفاق ملی فلسطین و دولت مصر در غزه موجه باشد اما باید متذکر شد که دامنه این همکاری امنیتی نباید منجر به برتری امنیتی و نظامی مصر بر نوار غزه گردد.
با توجه به تعهد مصر در چهارچوب معاهده صلح کمپ دیوید (1979م) درخصوص تلاش جهت گسترش کمپ دیوید(صلح با اسرائیل) در جهان اسلام و میان کشورهای عربی، هرگونه تسلط و سیطره امنیتی و نظامی مصر بر نوار غزه منجر به تضعیف مقاومت خواهد شد. 
در واقع بهترین و کم هزینه ترین راهبرد اسرائیل و حامیان بین المللی و منطقه ای آن در مهار مقاومت ، از طرفی تضعیف مقاومت در کرانه باختری به واسطه سیطره امنیتی اسراییل بر آن تحت عنوان هماهنگی امنیتی با تشکیلات خودگردان و از طرف دیگر تضعیف مقاومت در غزه به واسطه سیطره امنیتی و نظامی  مصر سازشکار، تحت عنوان هماهنگی امنیتی و نظامی  با دولت وفاق ملی فلسطین خواهد بود.
 
در این چهارچوب،ترور فرمانده کل نیروهای امنیتی حماس در غزه سرتیپ "توفیق ابونعیم" در "اردوگاه النصیرات" توسط گروه های تکفیری ، نیز در چهارچوب تضعیف چتر امنیتی حماس در غزه ارزیابی می گردد.

دکتر علیرضاعرب، روزنامه نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه
نظرات کاربران