آخرین مواضع سیاسی مقامهای لبنانی درباره استعفای حریری- اختصاصی از بیروت

✅طببیعی است که حریری از کشور اصلی خود که مال و مقام خود را از آن دارد ، استعفای خود را اعلام کند. ✅سخنان سعدالحریری درباره ترور وی ما را یاد حوادث 14 فوریه سال 2005 می اندازد.
نظرات کاربران