"واکاو زمانی و مکانی استعفای سعد حریری ،با تکیه بر سفر آقای ولایتی به لبنان"

این میزان تناقض در مواضع با فاصله زمانی یک روز یکی در بیروت با سمت نخست وزیری لبنان و در ملاقات با آقای ولایتی و دیگری در ریاض و هنگام استعفا ، نشان از حجم بالای فشارهای وارده از سوی آمریکا و سعودی به وی و سفارشی بودن استعفا می کند.

واکاو زمانی و مکانی استعفای سعد حریری ،با تکیه بر سفر آقای ولایتی به لبنان"
پیروزی های ادامه دار مقاومت در سوریه و عراق با ورود روسیه  به عرصه تحولات خاورمیانه و همسویی راهبردی با محور مقاومت،  نقطه عطفی در ژئوپلتیک منطقه بشمار می آید .
 علاوه بر آن، تحولات گذشته  فلسطین بطور مشخص  رویکرد راهبردی و چند وجهی حماس به مقاومت، مشارکت بیشتر اعضا شاخه نظامی  در دفتر سیاسی حماس ، انتقال معنادار دفتر سیاسی حماس به داخل فلسطین و خود غزه، تشکیل دولت وفاق ملی فلسطین، تقویت روز افزون روابط حماس با ایران ،تقویت روز افزون حماس با جنبش مقاومت اسلامی لبنان "حزب الله"  نشان از تغییر معنا دار ژئوپلتیک خاورمیانه دارد.
اسرائیل نیز این پیام های را دریافت کرده است . تغییر توازن قوا در سطح منطقه به نفع محور مقاومت و کشورهای بزرگ و تمدن ساز شمال خاورمیانه، زنگ خطری جدی برای آمریکا ، اسرائیل و متحدین عرب آنان بویژه سعودی است.
علاوه بر این، عدم یکپارچگی و تشتت در میان متحدین عرب امریکا بویژه سعودی و شورای همکاری خلیج فارس مشهود است و بحران قطر بر آن دامن می زند.
تمام این ها در حالی است که محور مقاومت در قدرتمند ترین و متشکل ترین حالت خود در چندین سال اخیر قرار دارد و گستره پیروزی های آن مستمر و روز افزون است.جغرافیای مقاومت وسیع تر ، فرهنگ آن عمیق تر ، ابعاد آن متنوع تر و پیچیده تر شده و تشخص و اعتماد به نفسی منحصر بفرد کسب کرده است.محور مقاومت و حزب الله لبنان نسبت به سال 2015م بسیار مقتدر تر شده است.
گروه های تکفیری و داعش در عراق شکست خورده اند و در سوریه هم نفس های آخر را می کشند و حزب الله لبنان نیز در عرصه مبارزه علیه نیروهای تکفیری در سوریه و عراق و غلبه بر آنها تجارب ارزشمندی کسب کرده و در اوج آمادگی به سر می برد.
سفر آقای ولایتی بعنوان مشاور و معتمد ارشد مقام معظم رهبری در اموربین الملل ،  یک دیپلمات کارکشته  و ایستاده بر اصول، معتقد به جغرافیای مقاومت( لبنان و سوریه) در چنین شرایط و زمانی صورت می گیرد.
  هدف راهبردی این سفر دیپلماتیک نیز تاکید و تقویت "فرایند همگرایی و هم افزایی روزافزون جریانات مقاومت در منطقه" بویژه در لبنان بعنوان پناهگاه حزب الله و خط مقدم نبرد با رژیم صهیونیستی است.سیاست خردمندانه ایران در منطقه تاکید بر حسن همجواری میان کشورهای منطقه و عدم مداخله خارجی در امور داخلی کشورها است.
ایران همواره کشورهای منطقه را به مراجعه به آرای عمومی و رای اکثریت، رعایت مبانی مردمسالاری اسلامی، همکاری و مشارکت تمامی گروه ها و نیروهای بومی در اداره ساختار سیاسی دعوت می کند.
در دیدار آقای ولایتی با "سعدحریری" نخست وزیر مستعفی لبنان، همین مبانی متقن، مورد تایید قرار گرفته و  بر هماهنگی هر چه بیشتر در ساختار سیاسی لبنان  و گروه های مختلف به منظور افزایش همدلی و کارآمدی تاکید شده است.دیدار از جانب منابع لبنانی مثبت ارزیابی شده و سعد حریری در آن عنوان کرده است: 
 " با وجود برخی از اختلافات، ثبات و امنیت در لبنان ایجاد شده و همه گروه‌ها بر این مهم تأکید و همکاری دارند".
این سطح از تفاهم و هماهنگی فیمابین سردمدار جریان 14مارس و جمهوری اسلامی ایران برای سعودی و آمریکا قابل تحمل نبوده و خط قرمز بشمار می آید.
فراخوان سریع سعد حریری به عربستان و استعفای غیر منتظره و حتی خلاف قانون اساسی سعد حریری از نخست وزیری لبنان در ریاض پایتخت سعودی بسیار معنا دار و نشان از میزان بالای احساس خطر سعودی و آمریکا نسبت به این تفاهم و هماهنگی بود.
امتداد منطقی تفاهم و هماهنگی میان گروه ها و جریانات  صاحب نفود لبنان بسته شدن راه بر هرگونه بحران سازی خارجی  و ضمانت ثبات و امنیت هرچه بیشتر لبنان خواهد بود.درصورتیکه آمریکا و متحدین عربش و بویژه سعودی همواره بر فعال کردن شکاف های قومی و مذهبی در لبنان که به کشور طایفه ها معروف است دارند، تاکید دارند.
 در این واکنش دردناک و شتابزده  سعودی و اجبار سعد حریری به استعفا در ریاض حتی ظاهر سیاسی و عرف دیپلماتیک هم رعایت نشد و همه اینها تاکیدی  بر میزان بالای احساس خطر سعودی و حامیانش است. 
 سعد حریری تنها یک روز بعد از دیدار با ولایتی در بیروت و تاکیدش بر ثبات و امنیت در لبنان و همکاری و هماهنگی میان گروه های لبنانی این با در ریاض دلیل اصلی استعفای خود را "دخالت های  ایران" در لبنان و کشورهای عربی اعلام  و حزب الله لبنان را عامل دخالت و تخریب کشورهای عربی توسط ایران معرفی می کند!!
این میزان تناقض در مواضع با فاصله زمانی یک روز یکی در بیروت با سمت نخست وزیری لبنان و در ملاقات با آقای ولایتی و دیگری در ریاض و هنگام استعفا ، نشان از حجم بالای فشارهای وارده از سوی آمریکا و سعودی به وی و سفارشی بودن استعفا می کند. 
غیر منتظره "سعد حریری" آن هم در ریاض، پایتخت عربستان سعودی از پست نخست وزیری لبنان  به منظور ایجاد بحران سیاسی در لبنان و حتی منطقه صورت پذیرفته و حزب الله لبنان بعنوان یکی از محورهای کلیدی مقاومت را هدف گرفته است.
این استعفا غیر معمول ،در چهار چوب بحران سازی های متعدد،پیوسته و البته غیر مدبرانه متحدین عرب آمریکا، جهت اخلال در فرایند تقویت و همگرایی روز افزون محور مقاومت در منطقه بویژه حزب الله لبنان ارزیابی می شود و هدفی جز قطع نوار پیروزی های مستمر محور مقاومت و یا دست کم کند کردن آهنگ آن را ندارد.
آمریکا و متحدین عرب آن، امیدوارند در پرتو این بحران ها مداوم بتوانند از سرعت و قدرت جبهه مقاومت و توان منحصر بفرد عملیاتی آن بکاهند و گفتمان مقاومت را به چالش بکشند.
خوشبختانه گفتمان مقاومت بومی و برخاسته از فرهنگ غنی اسلام انقلابی است و راهبردهای محور مقاومت هم پیچیده ،چند و جهی و متکی بر سرمایه های درونزا و گروه ها و اقشار بومی منطقه است.
از اینرو خوشبختانه در اثر بحران های متوالی و پیوسته جریان سلطه کمترین میزان فرسایش را در امکانات نرم افزاری و سخت افزاری محور مقاومت شاهد هستیم.
محور مقاومت به هر میزان که بر توان نرم افزاری و سخت افزاری درونزای خود تکیه کند و آرمان گرانقدر " بازگشت به خویش" را سرلوحه راهبرد و نقشه راه خود قرار دهد از پویایی و استحکام بیشتری در حل مسائل و مواجهه با بحران ها برخوردار خواهد شد.
لازم به ذکر است این درونگرایی خاص در کنار برونگرایی و توجه به دستاوردهای مفید و موثر جهان مدرن متضمن پویایی و پیچیدگی مقاومت خواهد بود و مدیریت راهبردی محور مقاومت باید در تلفیق و همسازی این دو بعد نهایت خرد ،تعهد و تدبیر را به نمایش بگذارد. اقدامی که ولایتی بخوبی از عهده آن برآمده است.
نظرات کاربران