بررسی مؤلفه‌های پویایی فرهنگ محبان اهل بیت(ع) در هویت‌سازی نوین تمدن اسلامی

بنابراین، فرهنگ پویای کنشگران اهل بیت(ع) ‌نرم‌افزار تمدن نوین اسلامی محسوب خواهد می‌شود که براساس تعاملات و ارتباطات میان‌فرهنگی به وقوع خواهد پیوست. ‌این پویایی‌سازی بهترین وسیله در ارتباط با تکفیری‌ها و نیز برای جلب اذهان و قلوب سایر مردمان با ادیان مختلف، خواهد بود.

یکی از پژوهشگران حوزه دین در مقاله ای به بررسی مؤلفه‌های پویایی فرهنگ محبان اهل بیت(ع) در هویت‌سازی نوین تمدن اسلامی پرداخت.
به گزارش ستاد خبری اجلاس محبان اهل بیت(ع) و مسئله تکفیری ها، محمدحسین شعاعی شهرضا از نویسندگان و پژوهشگران حوزه دین در مقاله ای با عنوان مؤلفه‌های پویایی فرهنگ محبان اهل بیت(ع) در هویت‌سازی نوین تمدن اسلامی، مسائل مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
در چکیده این مقاله می خوانیم: رابطه فرهنگ حقیقی (آرمانی) و واقعی (موجود) می‌تواند براساس میزان تعلق ذهنی و تجسم عینی ‌کنشگران یک فرهنگ به آن فرهنگ در ابعاد سه‌گانه بینشی، گرایشی و کنشی بررسی و ارزیابی شود. بر‌این اساس، فرهنگ برای کم کردن فاصله میان مطلوبیت و موجودیت خویش نیازمند دینامیسم (پویایی) است. با تفحص در مبانی فکری فرهنگ تشیع از سویی، و مؤلفه‌های فرهنگ پویا در تشیّع می‌توان چارچوب پویای فرهنگ تشیع ـ که مبتنی بر ثقلین (کتاب خدا و عترت رسول‌الله صلی‌الله و علیه) است ـ را ترسیم کرد. بر‌این اساس، میانه‌روی، فطرت‌باوری و ‌گفت‌‌وگو محوری به ترتیب در ابعاد هستی‌شناسی، انسان‌شناسی و روش‌شناسی، محتوا و ساز و کار‌این پویایی را رقم می‌زنند که مبتنی بر آنها و با لحاظ کردن شرایط زمانی و مکانی می‌توان به سوی هویت نوین تمدن اسلامی شرکت کرد. بنابراین، فرهنگ پویای کنشگران اهل بیت(ع) ‌نرم‌افزار تمدن نوین اسلامی محسوب خواهد می‌شود که براساس تعاملات و ارتباطات میان‌فرهنگی به وقوع خواهد پیوست. ‌این پویایی‌سازی بهترین وسیله در ارتباط با تکفیری‌ها و نیز برای جلب اذهان و قلوب سایر مردمان با ادیان مختلف، خواهد بود.
نظرات کاربران