بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در اتهام غلو به شیعه و تکفیر

دو تن از پژوهشگران حوزه دین در مقاله ای به بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در اتهام غلو به شیعه و تکفیر ایشان (با تأکید بر اعتقاد به علم غیب ائمه) اسلامی پرداختند.
به گزارش ستاد خبری اجلاس محبان اهل بیت(ع) و مسئله تکفیری ها، مصطفی ورتابی کاشانیان و حبیب حاتمی کنکبود از نویسندگان و پژوهشگران حوزه دین در مقاله ای با عنوان بررسی دیدگاه سلفیه جهادی در اتهام غلو به شیعه و تکفیر ایشان (با تأکید بر اعتقاد به علم غیب ائمه)،‌ مسائل مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
در چیکده این مقاله می‌خوانیم: غلو در لغت به معنای تجاوز از حد و در اصطلاح کلام به معنای نسبت خدایی دادن به کسی و یا قائل شدن مقام نبوت برای غیر نبی است. سلفیه جهادی، شیعه را به دلیل اعتقاد به برخورداری ائمه¬ اهل بیت‌(ع) از علم غیب، غالی خوانده، تکفیر می‌کند. در این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته است، با تکیه بر آیات قرآن و همچنین روایات متعددی که مورد ‌‌تأیید و وثوق اهل سنت نیز هست، ثابت می‌شود که ، اعتقاد به برخورداری ائمه¬ اهل بیت‌(ع) از علم غیب، متکی بر آموزه‌های اصیل اسلامی است و به هیچ وجه، تجاوز از حد شرع بشمار نمی رود  و در حیطه‌ غلو نمی‌گنجد؛ دوم  بر فرض که به‌رغم تمام ادله ارائه ‌شده، اعتقاد به‌وجود علم غیب در مورد غیر خداوند، از مصادیق غلو باشد، این موضوع براساس آموزه‌های راستین دین مبین اسلام، هرگز موجب تکفیر کسی یا مکتبی نخواهد شد.
نظرات کاربران