مقاله ارسالی استاد دانشگاه کلمبیا
به اجلاس محبان

انجلیکا ماریا روجاس ایسازا، استاد دانشگاه کلمبیا در مقاله‌ای با عنوان هویت‌شناسی چالش‌های پیش‌روی دوستداران اهل بیت و جهان اسلام، مسائل مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار داد.

هویت‌شناسی چالش‌های پیش‌روی دوستداران اهل بیت و جهان اسلام
استاد دانشگاه کلمبیا در مقاله ای به بررسی هویت‌شناسی چالش‌های پیش‌روی دوستداران اهل بیت و جهان اسلام پرداخت.
به گزارش ستاد خبری اجلاس محبان اهل بیت(ع) و مسئله تکفیری ها، انجلیکا ماریا روجاس ایسازا، استاد دانشگاه کلمبیا در مقاله‌ای با عنوان هویت‌شناسی چالش‌های پیش‌روی دوستداران اهل بیت و جهان اسلام، مسائل مرتبط با این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
در چکیده این مقاله می‌خوانیم: این مقاله توصیفی با عنوان هویت‌شناسی چالش‌های پیش روی دوستداران اهل بیت و جهان اسلام: برای شرکت در کنفرانس ‌بین‌المللی با موضوع پیروان اهل بیت در تقابل با مسئله تکفیری‌‌ها در ژوئیه 2017 ارائه شده است. نوشتار حاضر تحلیل عمیقی با موضوع واقعیت مسلمانان در غرب، و ویژگی‌‌ها و چالش‌های پیش‌روی آنان است. همچنین نگاهی بر نقش و واقعیت زنان مسلمان در جوامع غربی می‌افکند. همه اینها با اتکا بر پیام اهل بیت و قرآن است. علاوه بر این، در این مقاله واقعیت و مأموریت مراکز اسلامی در غرب و همچنین مسئولیت دانشمندان شیعی در این نقاط از دنیا، با توجه به حفظ پیام اهل‌بیت بررسی می‌شود و در نهایت، راه‌حل‌های ممکن ارائه خواهد شد. متن حاضر در قالب مجموعه‌ای از سؤالات ارائه می‌شود که در طول متن بدان‌‌ها پاسخ داده خواهد شد.
نظرات کاربران