بررسی تبری و آثار آن به عنوان ظرفیت همگرایی مسلمانان محب اهل‌بیت(ع)

تبری، راهکار و ظرفیتی برای همگرایی و اعتلای امت اسلامی است. اسلام از یک سو مسلمین را به حفظ وحدت بین خود دعوت کرده و از سوی دیگر آنان را به حفظ فاصله از کسانی فراخوانده است که خارج از دایره ایمان قرار گرفته‏اند.‌ انگیزه اسلام از این دو فریضه نیل به آرمانی واحد بوده است؛

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم، در مقاله‌ای به بررسی تبری و آثار آن به عنوان ظرفیت همگرایی مسلمانان محب اهل‌بیت(ع) پرداخت.
به گزارش ستاد خبری اجلاس محبان اهل بیت(ع) و مسئله تکفیری ها، راضیه علی اکبری، نویسنده، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم، در مقاله ای با عنوان بررسی تبری و آثار آن به عنوان ظرفیت همگرایی مسلمانان محب اهل‌بیت(ع)، به بررسی مسائل مرتبط با این موضوع پرداخت.
در چکیده این مقاله می‌‌خوانیم: تبری، راهکار و ظرفیتی برای همگرایی و اعتلای امت اسلامی است. اسلام از یک سو مسلمین را به حفظ وحدت بین خود دعوت کرده و از سوی دیگر آنان را به حفظ فاصله از کسانی فراخوانده است که خارج از دایره ایمان قرار گرفته ‏اند.‌ انگیزه اسلام از این دو فریضه نیل به آرمانی واحد بوده است؛ بنابراین می‏توان مهم¬ترین اثر تبری را حفظ وحدت جامعه اسلامی در تقابل با دشمنان اسلام دانست. از این‌رو فردی که معتقد به تبرّی است با مسلمانانی که به این اصل اعتقاد دارند متحد می‏شود. همچنین مسلمان معتقد به تبری در مقابل دشمنان اسلام می‏ ایستد و آنها را به اسرار خود راه نمی‏دهد و بیگانه‏وار با آنها رفتار می‏کند تا از آفات و آسیب‏های دشمنان مصمون بماند. 
مقاله حاضر به روش تحلیلی‏ توصیفی به بررسی تبری و آثار آن در جامعه اسلامی می‏پردازد. از مهم‏ترین آثاری که می‏توان برای تبری برشمرد «تحکیم ایمان دینی، تحکیم روحیه تولی، حفظ وحدت اسلامی، ضرورت عزتمندی مسلمانان، حفظ هویت اسلامی، باطل‏ستیزی و پرهیز از انفعال روحی و فکری‏ـ عقیدتی» است.
نظرات کاربران