علی عبدالله صالح هنگام فرار به مارب کشته شد

پس از انتشار خبرهایی درباره کشته شدن علی عبدالله صالح، خبرها از توقف درگیری و تیراندازی در صنعا حکایت دارد و مردم در مرکز صنعا پس از انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح به شادمانی پرداختند.

علی عبدالله صالح  رئیس جمهوری سابق یمن هنگام فرار به مارب کشته شد.
 
وی با خودروی زرهی به همراه علی عبدالله صالح، عارف زوکا معاون وی و یاسر العواضی دبیرکل حزب کنگره ملی کشته شد.
 
سلیم المغلس از فرماندهان جنبش انصارالله کشته شدن علی عبدالله صالح را تایید کرد.
 پس از انتشار خبرهایی درباره کشته شدن علی عبدالله صالح، خبرها از توقف درگیری و تیراندازی در صنعا حکایت دارد و مردم در مرکز صنعا پس از انتشار خبر کشته شدن علی عبدالله صالح به شادمانی پرداختند.
نظرات کاربران