گزارش روزنامه صهیونیستی درباره افزایش توان موشکی حزب الله

حزب الله لبنان در جنگ احتمالی آینده روزانه 3 تا 4 هزار موشک با میانگین 150 موشک در ساعت پرتاب می کند.

وزنامه یدیعوت آحرونوت در نوشتاری با اشاره به توان موشکی حزب الله لبنان نوشت : موشک های حزب الله لبنان در جنگ آینده دقیق تر و مخرب تر است وکل نقاط اسرائیل را پوشش می ‌دهد. این روزنامه افزود :همچنین حزب الله روزانه 3 تا 4 هزار موشک با میانگین 150 موشک در ساعت پرتاب می کند.
 به گزارش سایت بیداری اسلامی ، این روزنامه با بیان اینکه  حزب الله لبنان در جنگ احتمالی آینده روزانه 3 تا 4 هزار موشک با میانگین 150 موشک در ساعت پرتاب می کند نوشت :   موشک های حزب الله این بار دقیق تر و مخرب تر است و بُرد آنها کل اسرائیل را پوشش خواهد داد.
 در این گزارش عنوان شده است که موشک های پرتاب شده حزب الله به سوی فلسطین اشغالی تنها می تواند چند روز بعد با عملیات جدی نیروی هوایی اسرائیل و یا ورود نظامیان به داخل اراضی لبنان، کاهش یابد.
 
یدیعوت آحرونوت در ادامه تاکید کرده است که وزرای کابینه هنوز از  میزان آسیب های جبهه داخلی اسرائیل در جنگ آینده آگاهی ندارند. ضعف جبهه داخلی باعث کاهش روحیه جنگ و ناتوانی در حمایت لجستیکی می شود.
 
 در این گزارش پیش بینی شده است که جنگ آینده میان حزب الله لبنان و اسرائیل به  سوریه کشیده شود. همچنین در ادامه آمده است: آویگدور لیبرمن  گفته است که 30 درصد از یهودیان مستعمره نشین در شمال سرزمین های اشغالی  جایی برای مخفی شدن ندارند.
نظرات کاربران