در حال بارگذاری ...

۹. مردم یا احزاب، کدامیک مهمترند؟

۹. مردم یا احزاب، کدامیک مهمترند؟ - مهمترین عنصر در این انقلابها، حضور واقعی و عمومی مردم در صحنه‌ی مبارزه و جهاد است
نظرات کاربران