۴. انقلاب‌های منطقه بر چه اصولی متکی است؟

۴. انقلاب‌های منطقه بر چه اصولی متکی است؟ - احیاء و تجدید عزت و کرامت ملی، ایستادگی در برابر نفوذ و سلطه، برافراشتن پرچم اسلام
نظرات کاربران