گفتمان مقاومت; از جهاد تا هنر

در حالی که در گوشه ای از شهر دمشق نیروهای مقاومت مشغول مبارزه با تروریسم هستند, اینجا و در قلب شهر دمشق, خط مقدم این روزهای جبهه مقاومت, جمعی از شاعران شاخص از کشورهای سوریه, لبنان, عراق, ایران, فلسطین و یمن گردهم آمدند تا زوایای دیگری از گفتمان مقاومت را به جهانیان نشان دهند.

در حالی که در گوشه ای از شهر دمشق نیروهای مقاومت مشغول مبارزه با تروریسم هستند, اینجا و در قلب شهر دمشق, خط مقدم این روزهای جبهه مقاومت, جمعی از شاعران شاخص از کشورهای سوریه, لبنان, عراق, ایران, فلسطین و یمن گردهم آمدند تا زوایای دیگری از گفتمان مقاومت را به جهانیان نشان دهند.
روز چهارشنبه ۷مارس ۲۰۱۸, اتحادیه نویسندگان عرب میزبان اصحاب هنر و ادبیات بود. 
در این مراسم که نخستین کنگره شعر مقاومت نام داشت دکتر نضال صالح, ریاست اتحادیه نویسندگان عرب در دمشق و دکتر صالح نیا, رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیرامون جایگاه شعر   ادبیات در گفتگان مقاومت سخنرانی کردند.
نظرات کاربران