ضرورت تغییر در معادله رویارویی با دشمن صهیونیستی

نامه با آیه 104 سوره نساء شروع می شود که در آن آفات مبارزه و جهاد را کاهلی ناشی از فقدان نگاه فراگیر به تحولات می داند. دشمن صهیونیستی وجود نشاط مبارزه در ملت فلسطین و جهان اسلام را برای خود یک تهدید جدی می داند و تلاش کرده است که هم ملت فلسطین نسبت به پیروزی مایوس شوند و هم امت اسلام نسبت به تکلیف خود سست شوند.

مقام معظم رهبری در پاسخ  نامه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس به ایشان ضمن تاکید مجدد بر حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از جهاد ضد اشغالگری ملت فلسطین، بر ضرورت تغییر در معادله رویارویی با دشمن صهیونیستی از دفاع به تهاجم در سطوح رسمی و غیر رسمی اعم از جامعه فلسطین و جهان اسلام تاکید کردند.

در باره این نامه ؛ نکاتی معروض می گردد:
نامه با آیه 104 سوره نساء شروع می شود که در آن آفات مبارزه و جهاد را کاهلی ناشی از فقدان نگاه فراگیر به تحولات می داند. دشمن صهیونیستی وجود نشاط مبارزه در ملت فلسطین و جهان اسلام را برای خود یک تهدید جدی می داند و با مدیریت تحولات تلاش کرده است که هم ملت فلسطین نسبت به پیروزی مایوس شوند و هم امت اسلام نسبت به تکلیف خود در باره فلسطین سست شوند.

حال آنکه اگر ملت فلسطین در شرایط سختی قرار دارد و اگر جهان اسلام از خیانت برخی رهبران رنجور است، دشمن نیز شرایط سختی را سپری می کند. اینکه دولت امریکا سخن از معامله قرن و قرارداد نهایی می راند و یا رهبران خائن برخی کشورهای عربی دیکته های ترامپ را در باره عادی سازی روابط با اسرائیل تکرار می کنند ؛ نشان از شرایط سختی دارد که در آن بسر می برند.

فتنه تکفیری در عراق و سوریه به پایان خود رسیده است، یعنی جبهه مقاومت در موضع برتر و تعیین کنندگی قرار دارد و این خطری است که هم رژیم صهیونیستی و هم رژیم های عربی وابسته و خائن را تهدید می کند و از سوی دیگر مانع بزرگ و اصلی بر سر راه باز تعریف هژمونی امریکا در جهان اسلام است. بر این اساس شرایط برای محور دشمن نیز بسیار سخت است.

افزایش فشارها و تحرکات سیاسی، رسانه ای و حتی نظامی – امنیتی در سطح منطقه از سوی دشمن در واقع حاکی از نگرانی ها و یاس حاکم بر آن است.

دشمن تنها امیدش ناامیدی در ملت فلسطین و جهان اسلام است و تلاش می کند این ناامیدی را تعریف و ایجاد کند. بر این اساس ملت فلسطین و جهان اسلام باید نشاط در مبارزه را دنبال کنند. نشاطی که تنها بر پایه عمل به تکلیف انسانی و دینی است. 
در حال حاضر هم در جهان اسلام و در جامعه فلسطین دو جریان مشاهده می شود؛ بخشی از جهان اسلام و جامعه فلسطین برای خیانت قامت بلند کرده اند (رژیم های عربی به رهبری عربستان و امارات متحده عربی و خودگردانی فلسطین) بخشی دیگر نیز امر الهیِ "کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" را  معطل ساخته و ساکتند.

تنها ایران است که هم در سطوح رسمی و هم در سطوح مردمی برای حمایت از ملت فلسطین قامت افراشته اند. رهبر انقلاب نیز با توجه به همین موضوع با اشاره به آیه سوره نساء نسبت به سستی در مبارزه هشدار داده و خواستار فراگیری مبارزه با دشمن صهیونیستی و توطئه های غربی - عربی و عبری از طریق تغییر در معادله تقابل از دفاع به تهاجم شده اند.

زیرا تنها مبارزه تهاجمی است که می تواند مشکل فلسطین را یکسره کند. به همین دلیل مقام معظم رهبری بر مبارزه و مقاومت بعنوان تنها نسخه شفا بخش در این معادله تاکید می کند. نکته ای که امام خمینی(ره) نیز بر آن با اشاره بر اینکه اسرائیل تنها با اتکا بر مسلسل های متکی بر ایمان جوانان فلسطین و جوانان امت نابود خواهد شد، تاکید کرده بود.
 
نظرات کاربران