در سوریه برگزار می شود - نخستین کنفرانس وحدت اسلامی با «عنوان قدس مسیر ما

نخستین کنفرانس وحدت اسلامی در سوریه با عنوان قدس مسیر ما- از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، وزارت اوقاف سوریه و با همکاری نمایندگی ولی فقیه در سوریه آغاز شد.

نخستین کنفرانس وحدت اسلامی در سوریه با عنوان قدس مسیر ماست از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، وزارت اوقاف سوریه و با همکاری نمایندگی ولی فقیه در سوریه آغاز شد.
  به گزارش خبرنگار بیداری اسلامی از سوریه ، نخستین کنفرانس وحدت اسلامی در سوریه با عنوان قدس مسیر ماست  از سوی مجمع جهانی  تقریب مذاهب اسلامی، وزارت اوقاف سوریه و با همکاری نمایندگی ولی فقیه در سوریه برگزار می شود.
  دکتر ولایتی دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی در این نشست سخنرانی خواهد کرد.
 
 
دکتر ولایتی در حاشیه این سفر با «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه نیز دیدار و گفتگو کرد.
نظرات کاربران