اردیبهشت تاریخی خاورمیانه و صبر راهبردی ما

ما اکنون نیازمند صبر استراتژیک در بسیاری از حوزه های بحرانی منطقه چون یمن، سوریه ، عراق و لبنان به نفع جهان اسلام و به ضرر صهیونیست ها هستیم.اکنون در این حوزه های بحرانی ، کشورهای جهان اسلام باید بحران ها را حداقل بصورت مقطعی و موقت مدیریت کنند

اردیبهشت 97 (برابر با می 2018م )آبستن تحولات مهمی در منطقه است.
انتخابات عراق در پیش روی ماست و عراق نیازمند آرامش و امنیت برای برگزاری انتخاباتی مستقل و تعیین کننده است.
بیت شیعی نیازمند انسجام و درک موقعیت حساس عراق و جهان اسلام است.
  کردها بعد از همه پرسی اقلیم و پیامدهای ناخوشایند آن نیازمند بازگشت دوباره در چهارچوب تقویت انسجام و وحدت ملی تمامی اقوام و گروه ها و اقشار عراق متحد هستند.
 این اتحاد نیاز تاریخی و تمدنی عراق و جهان اسلام است.
اهل سنت عراق نیز بعد از نابودی دولت داعش و آزاد سازی مناطق شمالی عمدتا سنی نشین عراق نیازمند امنیت ، آبادانی و آرامش هستند.
 آنها نیز باید در چهارچوب یک عراق شکوفا ، مستقل و متحد نقش خود را در منطقه و جهان اسلام ایفا کنند.
 
در لبنان کشور طایفه ها اتحاد ، انسجام ، شکوفایی، امنیت و آرامش نیاز واقعی کشور است.
 حال دیگر تمامی وطن پرستان و دلسوزان واقعی لبنان بر اتحاد و انسجام روزافزون لبنان معترف و متعهد هستند.
انتخابات لبنان زمانی موثر و ضامن امنیت و آبادانی کشور خواهد بود که در بستری مستقل ،امن و آزاد برگزار گردد.
  در عرصه فلسطین تحول  خطرناکی در حال وقوع است.
همین اردیبهشت ترامپ رئیس جمهور تاجر مسلک امریکا قول انتقال سفارت این کشور را از تل آویو به قدس شریف را داده است.
این انتقال بسیار معنادار و دردناک برای آرمان فلسطین و جهان اسلام است.
 برخی از کارشناسان از آن بعنوان وعده بالفور دوم البته این بار نه توسط انگلیس بلکه توسط امریکا نام می برند.
 اگر در وعده بالفور اول فلسطین به صهیونیست ها وعده داده شد اکنون قلب قدسی فلسطین و قبله اول مسلمین جهان و معراج گاه نبی مکرم اسلام ص به صهیونیست ها وعده داده می شود.
 در این برهه و در این شرایط تاریخی مهمترین راهبرد برای جهان اسلام قرار گرفتن مساله قدس و فلسطین در اولویت مسلمین و جهان اسلام است.
  اکنون وقت وحدت و موعد اتحاد حداقلی و هرچند موقت و مقطعی کشورهای اسلامی علیه این اقدام وقیحانه و جانبدارانه ترامپ علیه قدس و فلسطین است.
 اما در سوی دیگر تحولات انقلاب اسلامی و شجره طیبه آن یعنی محور مقاومت اسلامی ضد صهیونیستی قرار دارد.
  انقلاب اسلامی و محور مقاومت فلسفه وجودی خود را بازگشت به خویشتن اسلامی  جهان اسلام قرار داده است.
 از اینرو همواره ایران اسلامی ، استقلال ، آبادانی و شکوفایی در چهارچوب یک بستر مردمسالارانه را رمز احیاء هویت اسلامی و ملی کشورهای منطقه قلمداد کرده و در راستای تقویت و استقرار این ارزشها ی والا در قبال منطقه و کشورهای اسلامی خود را مسئول و متعهد دانسته است.
 
راز بزرگ اقتدار و نفوذ منحصربفرد ایران در منطقه نیز تاکید این کشور  بر احیاء هویت اسلامی، استقلال و مردمسالاری در کشورهای اسلامی بوده است.
 نفوذ منطقه ای ایران جنبه استعماری، فرصت طلبانه ،  سودجویانه و مبتذل نداشته بلکه در راستای تقدیت هویت اسلامی ،  استقلال و آبادانی کشورهای منطقه بوده است.
نفوذ و اقتداری واجد چنین شرایطی پایدار ،بلند مدت و مفید خواهد بود.
در این شرایط خطیر منطقه و تحولات پیش روی ما بویژه در اردیبهشت آتی کشورهای اسلامی باید بیش از پیش همسو تر و همبسته تر بویژه علیه اقدام ترامپ در باب قدس باشند.
 ادامه منطقی شرایط حال حاضر منطقه با توجه به دست بالای محور مقاومت و کشورها و گروه های متحد آن،  در انتخابات عراق و لبنان منعکس خواهد شد و  سبب برتری استراتژیک محور مقاومت در عرصه داخلی عراق و لبنان به ضرر امریکا و اسرائیل خواهد شد.
 
"اکنون نیازمند صبر استراتژیک هستیم"
 
اما نئو کان ها به رهبری ترامپ و اسرائیلی ها به رهبری نتانیاهو راستگرا از آرامش و امنیت منطقه سودی نخواهند برد.
 نئوکان های امریکا و راستگرایان اسرائیل خواهان تنش و تعارضات دائمی در منطقه و فعال کردن مداوم گسل های قومی و مذهبی در جهان اسلام هستند تا کشورهای اسلامی را به ضعف ، تجزیه و ناکارآمدی دچار کرده و منابع آنها را تصاحب کنند.
 
از اینرو اکنون ،در آستانه اردیبهشت تاریخی امسال ، انتخابات پیش روی عراق و لبنان ،خروج احتمالی امریکا از برجام و انتقال سفارت امریکا به قدس آنچه که نیاز کشورهای اسلامی است همگرایی ،  همبستگی و همسویی هرچند حداقلی و هرچند موقت است.
ما اکنون نیازمند صبر استراتژیک در بسیاری از حوزه های بحرانی منطقه چون یمن، سوریه ، عراق و لبنان به نفع جهان اسلام و به ضرر صهیونیست ها هستیم.
اکنون در این حوزه های بحرانی ، کشورهای جهان اسلام باید  بحران ها را حداقل بصورت مقطعی و موقت مدیریت کنند تا ضامن همسویی و همبستگی حداقلی کشورهای اسلامی علیه اقدام ترامپ در خصوص قدس و نیز برگزاری آرام و امن انتخابات ها در عراق و لبنان باشد.
 و آنچه که نئوکان ها ی امریکا و راستگرایان اسرائیل نیازمند آن هستند افزایش سطح منازعات و تنش ها در بین کشورهای اسلامی و از اولویت خارج شدن مساله فلسطین و قدس شریف در میان مسلمین است.
 
آنها بشدت نیازمند افزایش سطح منازعات در منطقه و حمله به محور مقاومت برای تحت تاثیر قرار دادن وسیع انتخابات ها در عراق و لبنان هستند.
 امریکا و اسرائیل در صدد افزایش نفوذ خود در عراق و لبنان و البته به ضرر محور مقاومت از طریق تاثیر گذاری گسترده در انتخابات این دو کشور هستند.
 "صحنه باید به نفع اسرائیل و آمریکا تغییر کند "
 
 حملات اخیر  اسرائیل به پایگاه ها نظامی در سوریه ،   حمله اخیر آمریکا و متحدان اروپایی اش به سوریه و افزایش فشارها بر ایران   در راستای ایجاد هر چه بیشتر تنش ها و تعارضات میان کشورهای اسلامی و از اولویت خارج کردن مساله فلسطین و قدس در جهان اسلام ارزیابی می شود.
 بنابراین با توجه به درک این شرایط خطیر و تاریخی منطقه، راهبرد اصلی کشورهای اسلامی، محور مقاومت و ایران بویژه در این مقطع خاص همگرایی و همسویی هرچند موقت و هرچند مقطعی و مدیریت کردن اختلافات فیمابین حتی بصورت کوتاه مدت است.
  
دکتر علیرضاعرب، روزنامه نگار و کارشناس ارشد روابط بین الملل
نظرات کاربران