چرا قیام‌های منطقه، اسلامی هستند؟

چرا قیام‌های منطقه، اسلامی هستند؟ - ملتهای مسلمان عدالت، آزادی، مردم‌سالاری را در اسلام می بینند و نه در مکاتب دیگر
نظرات کاربران