در حال بارگذاری ...

"اسلام مقتدر " ؛ نسخه رهایی بخش - ( تاملی بر سخنان امروز رهبر انقلاب )

مهدی عزیزی - سخنان امروز رهبر انقلاب دربردارنده نکات کلیدی و واژه های مهمی بود که باید به آن بعنوان یک نسخه رهایی بخش برای ملتها و نیز نقشه راه برای برون رفت از چالشهای کنونی انقلاب های عربی نگریست . نسخه ای که از آغاز انقلاب اسلامی ایران و پیش از آن در اندیشه امام خمینی(ره) وجود داشت و بارها نیز در برهه های تاریخی حساس بر آن تاکید شد.

مهدی عزیزی :‌ سخنان امروز رهبر انقلاب دربردارنده نکات کلیدی و واژه های مهمی بود که باید به آن بعنوان یک نسخه رهایی بخش برای ملتها و نیز نقشه راه برای برون رفت از چالشهای کنونی انقلاب های عربی نگریست . نسخه ای که از آغاز انقلاب اسلامی ایران و پیش از آن در اندیشه امام خمینی(ره) وجود داشت و بارها نیز در برهه های تاریخی حساس بر آن تاکید شد. 


آنچه که تعریف انقلاب ایران را با انقلاب های دیگر متفاوت کرد ، پسوند اسلامی ، ماهیت اعتقادی و ارزشی و نیز نگاه متفاوت و جدید آن به اسلام بود.
  اسلامی که از آن تفسیرها و برداشت های مختلفی وجود داشت و این تفسیرها بر اساس هیچ منبع علمی و اسلامی استوار نبود و همین تفسیر در درون جریانهای انقلابی آن دوران نفوذ کرد و بجای آنکه برای رهایی ملتها چاره ساز باشد به ناامیدی و سرخوردگی آنان انجامید. البته  پیش زمینه هایی برای ایجاد چنین برداشت های سطحی از اسلام در جهان اسلام وجود دارد.

اما غرب همه تلاش خود را برای استفاده از این ظرفیت نادرست انجام داد و تلاش کرد تا مانع از موفقیت الگوی اسلام واقعی و اسلام انقلابی شود. از اینجا بود که طرح اسلام علیه اسلام از سوی انگلیسی ها طراحی شد چراکه نظریه پردازان غربی براین باور بودند که تنها روش موفق برای مقابله با اسلام واقعی ، جایگزین کردن آن با یک مدل ساختگی است و می توان گفت که بسیاری از سیاستهای غرب برای نفوذ به غرب آسیا براساس همین  نظریه طراحی و اجرا شد . البته برخی کشورهای عربی مانند سعودی که آبشخور تفکر انحرافی و ترویج دهنده آموزش های وهابی بود، در پیشبرد این طرح بسیار تأثیرگذار بود. امروز نیز در کنار تلاش برای گسترش تفکر و اندیشه وهابی گری ، حمایت های نظامی و سیاسی نیز از جریانهای تکفیری زمینه نفوذ آنان را فراهم کرده است . 


اهمیت " انقلاب اسلامی" و" اسلام انقلابی" از آنجاست که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همه چیز براساس طراحی آمریکایی ها برای غرب آسیا و ملتهای اسلامی پیش می رفت . نبود یک الگوی مبارزه برای رهایی ملتها و نداشتن راهبرد سیاسی و اعتقادی یکسان و مشخص که امروز هم گریبان برخی از انقلاب های عربی است در همان زمان زمینه را برای فرسودگی مبارزه در برابر غرب و نیز تقویت اردوگاه سازش فراهم کرد . 
آنچه که روشن است مفهوم اسلام واقعی در برابر محتوای خودساخته سکولار ، مدلهای اسلام بی تفاوت و میانه رو  که مورد نظر غرب است مانع از شکوفا شدن آرمان های امت اسلامی شد.


امروز غرب به دنبال جایگزین کردن مدلی است تا در برابر اسلام واقعی بایستد و از اهمیت آن بکاهد . مدلی که غرب با تکیه بر ترکیه تلاش کرد  آن را تقویت کند . واقعیت این است که اسلامی که مفهوم سکولار داشته باشد تنها در فعالیت های شخصی یا اجتماعی خلاصه می شود که نه از قدرت مقابله با غرب برخوردار است و نه تمایلی برای آن دارد. از اینرو می توان همه تهدیدات و تحریم ها علیه ایران انقلابی را در همین تفاوت نگاه آن به اسلام دانست . به همین خاطر پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، نگرانی بزرگی را در غرب در پی داشت و تا امروز نیز می توان گفت همه طرح های غرب و آمریکا برای حذف انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی از ادبیات سیاسی منطقه انجام می‌گیرد.


چه کسی می تواند این واقعیت را انکار کند که تا زمانی که ملتهای منطقه به اردوگاه سازش و آمریکا راضی بودند ، جز سرخوردگی هیچ چیز به دست نیاوردند ؟ آیا می توان این موضوع را نادیده گرفت که همه دستاوردهای مقاومت در منطقه ، عراق، سوریه و لبنان جز در سایه اعتماد به اسلام مقتدر و اسلام انقلابی رخ داده است ؟ از تشکیلات خودگردان فلسطین بپرسید که آیا در سایه سه دهه گفتگو و سازش چه دستاوردی جز تحقیر و افزایش جسارت اسرائیل برای ملت فلسطین ارمغان آورده است ؟ 
آیا توازن سیاسی ونظامی مقاومت در فلسطین ، لبنان وعراق و سوریه در پرتو دل بستن به طرح های صلح آمریکا وائتلاف ها به دست آمده است یا در سایه ترویج اسلام بی خاصیت سکولار یا در خودباوری ملی و اعتماد به اسلام مقتدر و عملی . 
بی تردید ادبیات سیاسی امروز منطقه و جهان در سایه چنین مفهوم ارزشمندی و نسخه رهایی بخش از رشد فزاینده‌ای برخوردار شده است و همه این دستاوردها ، تفسیر نگرانی غرب و وحشی گری های سعودی و تکفیری هاست که تلاش می‌کنند جسد مرده اسلام سکولاری را زنده کنند که در لابلای برج های عربی ساخت آمریکا در امیرنشین ها خاک می خورد.


 
نظرات کاربران