ویژه روز جهانی قدس - معادله جدید بجای الگوی ملی وعربی

ایشان معتقد بودند که بدون دگرگونی فکری و وحدت جهان اسلام، آزاد سازی فلسطین و استقلال امت امکان پذیر نیست. زیرا استقلال امت در حال حاضر در گرو مسئله فلسطین است. امام بر این باور بود که اولویت های امت اسلام باید تعریف شود و اکنون اولویت با فلسطین است و پس از آزاد سازی فلسطین اولویت های دیگر امت نیز باید تعریف شوند.

 امام از طرح روز جهانی قدس ، در پی بسیج همه امکانات نظامی و غیر نظامی امت برای آزاد سازی فلسطین بود. امام خمینی(ره) معتقد بود که فلسطین یک اولویت مهم در سطح امت اسلامی است که تمامی امکانات برای آزاد سازی آن باید به کار گرفته شود.
 امام خمینی (ره) با اعلام روز جهانی قدس  به دنبال ایجاد یک معادله جدید به جای ملی و عربی در عرصه رویارویی با رژیم صهیونیستی بود. در این معادله جدید امام به دنبال گسترش اسلام – شهروندی و ایجاد فرهنگ جدید سیاسی مبتنی بر وفاداری به امت اسلامی به جای وفاداری به طایفه و قوم بود.
  در واقع امام از طرح این فرهنگ، در پی بسیج همه امکانات نظامی و غیر نظامی امت برای آزاد سازی فلسطین بود. امام خمینی(ره) معتقد بود که فلسطین یک اولویت مهم در سطح امت اسلامی است که همه امکانات برای آزاد سازی آن باید به کار گرفته شود.


 ایشان معتقد بودند که بدون دگرگونی فکری و وحدت جهان اسلام، آزاد سازی فلسطین و استقلال امت امکان پذیر نیست. زیرا استقلال امت در حال حاضر در گرو مسئله فلسطین است. امام بر این باور بود که اولویت های امت اسلام باید تعریف شود و اکنون اولویت با فلسطین است و پس از آزاد سازی فلسطین اولویت های دیگر امت نیز باید تعریف شوند.
 هر چند مواردی ممکن است به عنوان اولویت مطرح شوند اما امت هرگز نباید در عین پرداختن به آن ها از اولویت فلسطین فاصله بگیرد. مانند زمان جنگ تحمیلی صدام علیه ایران که دفع خطر بعثی ها اولویت نظام اسلامی بود اما جنگ هم موجب نشد که ایران از اولویت فلسطین فاصله بگیرد. کما اینکه بحران تکفیری و ضرورت مقابله با آن یک اولویت است اما جمهوری اسلامی در عین مقابله با تکفیری ها در سوریه و عراق، اولویت فلسطین را همچنان حفظ کرده است.
نظرات کاربران