روز قدس و ظرفیت های ایجاد شده برای امت اسلامی

مخالفان آرمان آزاد سازی فلسطین هم در سطح بین المللی و هم منطقه ای و هم فلسطینی تلاش دارند با تعریف اولویت های دیگری مانند اولویت های بخشی،ملی و قومی و یا پدیده تروریستی تکفیری، اولویت فلسطین را خارج سازند.

تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، راهکار مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزاد سازی فلسطین و قدس شریف بر دو محور متمرکز بود که در نهایت این دو راهکار در دهه های گذشته ناکارآمدی خود را نشان دادند
 در آستانه روز جهانی قدس در نظر داریم از دیدگاههای مختلف این روز مهم در تاریخ منطقه را بررسی کنیم. در این بخش از گزارش در  نظر داریم این مسئله را بررسی کنیم که آیا اعلام روز جهانی قدس ظرفیت های جدیدی برای امت اسلام گشوده است.
 تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، راهکار مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزاد سازی فلسطین و قدس شریف بر دو محور متمرکز بود: 1- محور ملی که سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) نماینده این تفکر بود. 2- محور عربی که بر پایه یک نوع بسیج امکانات قومی برای آزاد سازی فلسطین استوار بود.
این دو راهکار در دهه های گذشته ناکارآمدی خود را نشان دادند و معلوم شد که توان لازم برای آزاد سازی فلسطین و قدس شریف را ندارند. ارتش های عربی در چند جنگ نه تنها نتوانستند فلسطین را آزاد سازند؛ بلکه بخش های وسیعی از سرزمین های اسلامی را نیز به دشمن واگذار کردند.
 در نهایت هم مصر با امضای قرارداد صلح با اسرائیل در کمپ دیوید آرمان آزاد سازی فلسطین را رها کرد. جنبش آزادی بخش فلسطین که متشکل از عمده ترین جنبش های فلسطینی با تفکر چپ ملی بود، هم خود را ناتوان تر از آن دید که بتواند آرمان فلسطین را محقق سازد لذا در مسیر سازش با دشمن قدم نهاد و سر انجام  با امضای قرارداد اسلو نگاهش به رژیم صهیونیستی است تا بخشی از  وطن را به آن واگذار کند و اجازه دهد دولت فلسطینی در بخش محدودی از فلسطین برپا شود.
این دو تجربه شکست خورده است. این تجارب مبنای تئوری جدید امام خمینی(ره) بر پایه امت قرار گرفت و موجب وارد کردن هجم وسیعی از کشورهای اسلامی در این معادله جدید شد.
تلاش برای جایگزینی اولویت فلسطین با اولویت های قومی و پدیده تکفیری
 مخالفان آرمان آزاد سازی فلسطین هم در سطح بین المللی و هم منطقه ای و هم فلسطینی تلاش دارند با تعریف اولویت های دیگری مانند اولویت های بخشی،ملی و قومی و یا پدیده تروریستی تکفیری، اولویت فلسطین را خارج سازند.
  در این بخش از گزارش های مربوط به روز جهانی قدس در نظر داریم محدودیت ها و موانع بر سر راه بالفعل شدن همه ظرفیت های روز جهانی قدس در سطح فلسطینی، منطقه ای و بین المللی را بررسی کنیم؛
 روز جهانی قدس نشان داد که جوامع اسلامی نسبت به اولویت فلسطین حساسیت بالایی دارند. حضور آنها در تظاهرات روز قدس و تظاهرات در فرایند جنگ 33 روزه لبنان و 3 جنگ اخیر غزه نشان داد که جوامع اسلامی انگیزه های ضد صهیونیستی قوی دارند و خواهان آزادی سازی فلسطین هستند.
 این تجربه نشان داد که امت نسبت به آرمان های اسلامی پاسخگو است و پاسخ دادن به محرک فلسطین، نمونه بسیار مشخصی از این ظرفیت موجود در امت اسلامی است که امکان بکار گیری در دیگر اولویت های اسلامی را نیز دارد. اما متاسفانه از این ظرفیت بالا آنگونه که باید استفاده نشده است.
 مخالفان آرمان آزاد سازی فلسطین هم در سطح بین المللی و هم در سطح کشورهای منطقه و هم در سطح فلسطینی(جریان ساف به رهبری ابو مازن) تلاش دارند با تعریف اولویت های دیگری مانند اولویت های بخشی،ملی و قومی و یا پدیده تروریستی تکفیری، اولویت فلسطین را خارج سازند. هر چند معتقدم روز جهانی قدس این ظرفیت را دارد که مجددا فلسطین را به عنوان اولویت مطرح سازد.
نظرات کاربران