آثار راهبردی پاسداشت روز قدس بر تقویت محور مقاومت

روز جهانی قدس در واقع یکی از ارکان این راهکار است.به این معنی که بایستی مقاومت اسلامی در فلسطین و محیط پیرامونی آن ایجاد شود ولی با روز جهانی قدس در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی عمق یابد.

در این راهبرد مردم در کل جهان اسلام به عنوان حامی اصلی و عمق جبهه مقاومت مطرح هستند و این مهم بدون ارتباط گیری قابل اجرا نبود. روز جهانی قدس این ارتباط گیری را تا حد زیادی تسهیل کرده است.
 با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، راهکار اسلامی برای آزاد سازی فلسطین به عنوان یک راهکار جدید مطرح شد.
روز جهانی قدس در واقع یکی از ارکان این راهکار است.به این معنی که بایستی مقاومت اسلامی در فلسطین و محیط پیرامونی آن ایجاد شود ولی با روز جهانی قدس در ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی عمق یابد.این موضوع فعلا تا حد زیادی عملیاتی شده است. یعنی هم مقاومت اسلامی در جبهه فلسطین شکل گرفته است و هم ارتباط این مقاومت با جوامع اسلامی برقرار شده است و واکنشی که جوامع اسلامی نسبت به مقاومت نشان می دهند هم مثبت است.
در این راهبرد مردم در کل جهان اسلام به عنوان حامی اصلی و عمق جبهه مقاومت مطرح هستند و این مهم بدون ارتباط گیری قابل اجرا نبود. روز جهانی قدس این ارتباط گیری را تا حد زیادی تسهیل کرده است.
براین اساس می توان شکل گیری گروههای مقاومتی در کشورهای مختلف منطقه نظیر لبنان و فلسطین را مورد بررسی قرار داد که طی چند دهه اخیر وضعیت برتری کامل ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ با اعراب را کاملا تغییر داده و تعبیر «سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان دوران شکست را به آخر رسانده و عصر پیروزی‌ها را آغاز کرده است.  در سوریه و عراق نیز شکل گیری نیروهای مردمی که به مواجهه با گروههای تروریستی تکفیری هدایت شده از سوی آمریکا رفته اند در همین راستا قرار دارد و از آثار و نتایج پاسداشت روز جهانی قدس بر تقویت و گسترش محور مقاومت ضدصهیونیستی در سطح منطقه بوده است.
 پس از شکل گیری پدیده تروریسم تکفیری، قضیه فلسطین از اولویت جهان اسلام خارج شد. ظرفیت های روز جهانی قدس در بازگرداندن فلسطین به اولویت جهان اسلام تا چه پایه است و چگونه می تواند این مهم را تحقق بخشد؟
جریان تکفیری در حال حاضر نقطه اوج خود را پشت سر گذاشته است و در سرازیری سقوط قرار گرفت. به عبارت دقیقتر نیروهای تکفیری پایگاه خود را مخصوصا در عراق و سوریه از دست داد. ممکن است داعش در جوامع دیگر همچنان در حال رشد باشد اما به علت رفتار غیر اسلامی آنها و بی برنامگی، به سرعت در سراشیبی قرار خواهند گرفت. 
افول تفکر تکفیری زمینه بازگشت فلسطین به عنوان یک اولویت را مطرح می سازد.تکفیری ها برای خود نوعی مشروعیت دینی مطرح کرده اند در حالی که بحث فلسطین از مشروعیت دینی، سیاسی و اجتماعی نیز برخوردار است و به همین دلیل بازگشت به فلسطین در جوامع اسلامی به سرعت در حال ترمیم است و طرح اولویت های دیگر پایگاه های خود را در جهان اسلام از دست خواهد داد.




نظرات کاربران