دولتهای عربی و مقابله با گفتمان روز قدس

متاسفانه باید گفت که برخی از این رژیم ها حاضرند با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند و عربستان یکی از این نمونه ها است. تنها استثناء این واقعیت دولت سوریه بود و در حال حاضر دولت عراق نیز به آن افزوده شده است ولی همچنان رژیم های عربی نسبت به انقلاب اسلامی ایران و متولد هایی که در ارتباط با آزاد سازی فلسطین و قدس شریف مطرح می کند، حساسیت های بالایی دارند.

متاسفانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نه تنها با استقبال جهان عرب در سطوح رسمی روبرو نشد بلکه بسیاری از رژیم های حاکم؛ بر ضد جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام کردند. کمک های میلیاردی شیخ نشینان خلیج فارس به صدام حسین در جنگ علیه جمهوری اسلامی و اجلاس اخیر ریاض با حضور ترامپ نمونه های اشکاری است که نشان می دهد این رژیم ها همچنان با ایران اسلامی دشمنی می ورزند. متاسفانه باید گفت که برخی از این رژیم ها حاضرند با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند و عربستان یکی از این نمونه ها است. تنها استثناء این واقعیت دولت سوریه بود و در حال حاضر دولت عراق نیز به آن افزوده شده است ولی همچنان رژیم های عربی نسبت به انقلاب اسلامی ایران و متولد هایی که در ارتباط با آزاد سازی فلسطین و قدس شریف مطرح می کند، حساسیت های بالایی دارند.
نظرات کاربران