"روز قدس و گذر از گفتمان های سکولار "

از اینرو روز قدس از طرفی نماد گذر از گفتمان های غربگرایانه و سکولاریستی در جهان اسلام بشمار می آید و از جانبی دیگر محل و مناسبتی وحدت آفرین در میان تمامی مسلمانان جهان از همه مذاهب است.

روزگاری مدعیان ملی گرایی(ناسیونالیسم) و سوسیالیسم پرچم دار مبارزه با اسرائیل و آزادی فلسطین بودند.
 
از ابتدای قرن 20 م جنبش های چپگرا (سوسیالیستی و کمونیستی)داعیه دار مبارزات عدالت خواهانه ،ضد امپریالیستی و ضد نژادپرستی بودند که به هر صورت نژاد پرستی،  تجاوزگری و سلطه طلبی نیز همان صهیونیسم و مولود نامشروع آن یعنی اسرائیل بود.
 از اینرو در سطح بین الملل و بویژه در جهان اسلام مبارزه علیه صهیونیسم و اسرائیل در دستور کار جنبش های چپگرا قرار داشت.
 
از طرفی عمده جریانات روشنفکری جهان اسلام بعلت خودبیگانگی از فرهنگ اسلامی دارای گرایشات وارداتی سوسیالیستی و ناسیونالیستی بودند.
 
بعد ها در دهه های 40 م و 50م و م1960 نیز جنبش های ملیگرایانه (ناسیونالیستی) به مرور در جهان اسلام رشد می کردند و پرچم دار مبارزه علیه اسرائیل و دفاع از ملت فلسطین شدند.
 
اوج ملی گرایی در جهان عرب برابر با ظهور جمال عبدالناصر در مصر و سپس رشد جریانات بعثی در کشورهای عربی بود.
  هم سوسیالیسم و هم ناسیونالیسم هر دو ایسم هایی غربی ،سکولار و وارداتی محسوب می شوند و نسبتی با سنت های اصیل اسلامی جهان اسلام ندارند.
 با شکست و ناکارآمدی چپگرایان و ملی گرایان در مبارزه موثر با اسرائیل و دفاع از ملت فلسطین ، رفته رفته مسلمانان از خواب گران برخاسته و متوجه فرهنگ اصیل اسلامی خود شدند.
 ملت مبارز و پیشرو ایران که سابقه مبارزاتی اش در دوره معاصر به جنبش تنباکو و مشروطیت تحت زعامت علمای دینی و روحانیون باز می گشت در جهان اسلام پرچمدار شدند و اینطور بود که اولین انقلاب دینی تاریخ معاصر جهان در ایران ظهور کرد.
 
اکنون پرچم مبارزه با اسرائیل و آزادی فلسطین در دستان اسلامگرایان قرار گرفته است.
 
انقلاب اسلامی ایران نماد گذر از گفتمان های ملی گرایانه و سوسیالیستی در محو اسرائیل و آزادی فلسطین محسوب می شود.
 لازم به ذکر است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله امام امت ره آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که مناسبتی مقدس و اسلامی است  بعنوان روز قدس یا همان روز مبارزه علیه اسرائیل و آزادی فلسطین تعیین کردند.
 لذا روز قدس از طرفی نماد گذر از گفتمان های غربگرایانه و سکولاریستی در جهان اسلام بحساب می آید و از جانبی دیگر محل و مناسبتی وحدت آفرین در میان تمامی مسلمانان جهان از همه مذاهب محسوب می گردد.
بعبارتی روز قدس کارکردی سه گانه دارد :
 
الف)وحدت میان مسلمانان از تمامی مذاهب اسلامی
 ب) تاکید بر هویت اصیل اسلامی میان تمامی مسلمانان
 ج) نماد جلوداری و تفوق اسلامگرایان در مبارزه علیه اسرائیل و تلاش برای آزادی فلسطین

دکتر علیرضاعرب
نظرات کاربران