دفاع فعال رسانه ای مسیحی از امام زمان در برابر هتاکی کارگردان لبنانی

خانم فرانسیس خطاب به این کارگردان می گوید اگر بیچاره نبودی دست به تمسخر اعتقادات مردم نمی زدی. #امام_زمان در اعتقاد #شیعیان با #مسیح می آید و تو با تمسخر وی، در واقع به وحدت ادیان و نجات و قیامت توهین می کنی.

 

خانم غدی فرنسیس، مسیحی و از اصحاب رسانه است. وی اهانت کارگردان موهن لبنانی به امام زمان را محکوم کرده و وی را چلمنگ خواند.

خانم فرانسیس خطاب به این کارگردان می گوید اگر بیچاره نبودی دست به تمسخر اعتقادات مردم نمی زدی. #امام_زمان در اعتقاد #شیعیان با #مسیح می آید و تو با تمسخر وی، در واقع به وحدت ادیان و نجات و قیامت توهین می کنی.

 

وی ادامه داد : دوست داری کسی به حضرت عیسی یا مار شربل که هم اسم او هستی اهانت کند؟ خجالت بکش. تو لایق اسمت نیستی. نه شبیه ما هستی نه نماینده لبنانی ها هستی نه نماینده مسیحیان هستی و نه نماینده این شغل.
وی از تلوزیون الجدید خواست نه تنها عذرخواهی کنند بلکه از وی در کارهایشان استفاده نکنند.
این خانم مسیحی مسلمان تر از بعضی از ایرانی ها است!
نظرات کاربران