راهبرد سیات خارجی اسرائیل در سال 2019

 

 

سیاست خارجی اسرائیل در سال 2019 بر پایه تقویت مناسبات با روسیه تنظیم شده است. در این راهبرد در ارتباط با سیاست خارجی این رژیم با مجموعه غرب، نوعی سکوت دیده می شود. با توجه به این راهبرد؛ پرسش این است؛  چرا رژیم صهیونیستی تلاش دارد مناسبات خود را با روسیه گسترش دهد و به موازات آن نسبت به غرب نوعی سکوت کرده است؟ آیا راهبرد انتخابی، گزینه فراگیر حاکمیتی است و یا اینکه گزینه ائتلاف حاکم در اسرائیل است؟

به نظر می رسد این راهبرد، انتخابی فراگیر نباشد و تنها انتخاب ائتلاف حاکم باشد. بنیامین نتانیاهو به دلیل نرسیدن به توافق درباره وزارت امورخارجه، مسئولیت وزرات امورخارجه را خود به عهده گرفته است.

خود این مسئله نشان می دهد که ائتلاف حاکم و شخص نتانیاهو در ارتباط با سیاست خارجی این رژیم با مشکلاتی روبرو است و شخصی که بتواند همسو و همراه باشد از نظر نتانیاهو وجود ندارد. در واقع در درون ائتلاف شکل گرفته هم تنش ها و چالش هایی وجود دارد و نتانیاهو تلاش دارد با جمع کردن دو مسئولیت ریاست دولت و وزارت امور خارجه به نوعی این مشکلات را مدیریت کند.

تصویب قانون قومیت در پارلمان رژیم صهیونیستی یک موضوع بسیار مهم در آینده رژیم صهیونیستی در سطوح داخلی و خارجی است. این قانون صراحت دارد که فلسطین اشغالی یک سرزمین یهودی است و حق تعیین سرنوشت منحصر در یهود است. این قانون یک مطالبه جدی جریان تندرو در اسرائیل است و با اکثریتی بسیار شکننده تصویب شده است. ائتلاف حاکم از حزب لیکود که اکثریت آنها شرقی تبار( عمدتا آسیایی) هستند و حزب شاس که همه آنها شرقی تبار هستند و اسرائیل بیتنا که مهاجران اروپای شرقی و عمدتا روس تبار هستند، تشکیل شده است. شرق تباران آسیایی و افریقایی که به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند به آموزه های دینی تعلق بیشتری دارند و از آنجا که جرأت بازگشت به موطن اصلی خود را ندارند تلاش دارند اسرائیل را یک جامعه دین محور تعریف کنند.

 

 

این در حالی است که مهاجرین اولیه که به نوعی موسسین اسرائیل محسوب می شوند، غرب تبار هستند و تفکر های مذهبی در آنها به عنوان یک اولویت مطرح نیست بلکه آنها بر پایه تفکر لیبرالیسم و با هدف زندگی در فضای بدون قید و بند دینی به فلسطین اشغالی مهاجرت کرده اند.

غرب تبارها از روند سلطه دینداران در اسرائیل نگران هستند و بر همین اساس با بسیاری از تصمیمات دولت نتانیاهو و قوانین ائتلاف حاکم مخالف هستند. در حال حاضر حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از شهروندان غرب تبار رژیم صهیونیستی به اروپا و امریکا کوچ کرده اند. هر چند رژیم صهیونیستی همچنان آنها را در آمارهای جمعیتی خود لحاظ می کند! این غرب تبارها در واقع رابط اسرائیل با غرب هستند و اگر این افراد که مخالف تندروی دینی در اسرائیل هستند، از فلسطین اشغالی مهاجرت کنند، اسرائیل ضمن اینکه با چالش جمعیتی روبرو خواهد شد، با توجه به حوزه های نفوذ این افراد در ساختارهای سیاسی و فرهنگی و فکری غرب، می توانند رابطه غرب با اسرائیل را به نحو دیگری تعریف کنند. کارشناسان یکی از دلایل ایجاد تغییر در رفتار غرب با اسرائیل و شکل گیری شکاف در لابی های صهیونیستی در غرب را همین مساله عنوان می کنند.

بر این اساس ائتلاف حاکم تندرو به رهبری نخست وزیر به شدت نگران آینده روابط خود با غرب است و این نگرانی نتانیاهو را به گسترش روابط با روسیه امیدوار کرده است. با توجه به حضور روس تبارها در ائتلاف حاکم ، امیدوار است که روابط با روسیه وارد مرحله جدیدی شود. خصوصا که روس تبارها هم روابط خود را با حوزه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی روسیه حفظ کرده اند. تحلیلگران یکی از دلایل سفرهای 6 گانه و بدون دعوت رسمی نتانیاهو به روسیه را در همین چارچوب ارزیابی می کنند. از سوی دیگر با توجه به حضور موثر روسیه در تحولات سوریه در کنار جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی امیدوار است از طریق تقویت مناسبات خود با این کشور، تهدید ایران و محور مقاومت در سوریه علیه خود را از طریق روسیه کاهش دهد.

 
نظرات کاربران