خاشقچی و تغییرات اجباری در سعودی

 

عبدالباری عطوان سردبیر روزنامه الری الیوم گفته بود که عربستان سعودی بزودی مجبور خواهد شد، به قتل جمال خاشقچی نویسنده مخالف سعودی اعتراف کند.او همچنین گفت که پادشاه سعودی تعدادی را نیز قربانی خواهد کرد. اما این پایان پرونده قتل خاشقچی نخواهد بود.

 

در آغاز ماجرای قتل خاشقچی، واکنش ترکیه و آمریکا شدید و مملو از واژه های سرسختانه بود اما در چند روز بعد از آن اندکی لحن سخن ها ملایم شد تا جایی که ترامپ ترجیح داد برای توجیه آن از کلمه خودسرها استفاده کند.

ترکیه اما هنوز موضعی درباره این اتخاذ  نکرده است . گفته می شود اردوغان به دنبال بهترین استفاده از این فرصت است. با این حال پیشینه اردوغان در تعامل با رفتارهای  سعودی و دیگران نشان می دهد که اردوغان هیچ اصول راهبردی ندارد.
 

با این حال رسانه های امریکایی حاضر به عقب نشینی نیستند .بویژه اینکه واشنگتن پست که خود را طرف موضوع می داند حاضر نیست به این آسانی از قتل خاشقچی کوتاه بیاید. فراموش نکنیم همین روزنامه واشنگتن پست بود که در ماجرای واترگیت موجب برکناری نیسکون و اجبار به استعفای او شد. باب ودوارد ، روزنامه نگار روزنامه واشنگتن پست ، در اوایل دهه هزار و نهصد و هفتاد میلادی موجب افشای ماجرای واتر گیت شد.
 

این بار هم گفته می شود که این روزنامه به دنبال برکناری بن سلمان است و برکناری او را کمترین هزینه برای امریکا و سعودی ها می داند.
 

رسانه های آمریکایی نیز بشدت مصر هستند. و معتقدند که قربانی کردن افرادی در این باره هیچ فایده ای ندارد و چگونه میتوان که افرادی خودسرانه دست به این اقدام بزنند.
 

پس لرزه های قتل خاشقچی در ساختار داخلی سعودی :

عطوان برکناری بن سلمان را با ترور انور سادات مقایسه می کند و می گوید با روی کارآمدن انور سادات و امضای قرارداد کمپ دیوید همه نگاهها از مصر برگردانده شد. مصر از رهبری جهان اسلام و عرب کنار رفت و به حاشیه رانده شد. و اینجا بود که با ترور انور سادات شرایط دوباره ای برای بازگشت قاهره به تحولات بین الملل ایجاد گردید. از اینرو با برکناری بن سلمان که پرونده های بسیار دشواری را برای سعودی باز کرده است می توان به استقرار سیاسی پادشاهی عربستان امیدوار بود.
 

تغییری که خود پادشاه سعودی هم بی تمایل به آن نیست. و از اینرو چندین نفر احتمال می رود برای جانشینی بن سلمان مطرح شوند که مهمترین آنها خالد بن سلمان برادر اوست که اکنون سفیر سعودی در آمریکاست. از محمد بن نایف ولیعهد سابق هم نام برده شده است. اما گزینه ارجح خالد بن سلمان است که هم از خانواده پادشاهی است . قرار است او مدتی جانشین ولیعهد باشد تا پس از آن و آرام جای بن سلمان را بگیرد.
 

با این حساب، فشارهای داخلی و خارجی از روی سعودی برداشته می شود و شاید جنگ یمن نیز خاتمه یابد. جنگی که عربستان به دنبال خروج آبرومندانه از آن است . افکار عمومی سعودی این پرسش را مطرح می کنند که چگونه ممکن است کسی خادم الحرمین باشد و متهم به دست داشتن در چنین قتل فجیعی هم باشد.
 

سناریوی ارجح پس از اعتراف سعودی به قتل خاشقچی، تلاش برای تغییر و برکناری بن سلمان است. تغییر ی که سعودی با استفاده از آن قصد دارد به جنگیمن پایان دهد و شرایط را برای بهبود و ترمیم چهره خشن خود فراهم کند. اما

با تمامی این موارد آنچه مشخص است این است که ترکیه ، آمریکا و سعودی در یک معامله تاریخی قرن قرار است همه چیز را مختومه کنند.!
نظرات کاربران