توهین به امت عربی و اقتدار ایران

رای الیوم نوشت، «ایران را ببینید چگونه به میادین نظامی ورود کرده و با پیروزی، برگ‌های برنده خود را بیشتر می‌کند و در صحنه دیپلماتیک هم احترام خود را در برابر رقبا نگاه داشته است، اما ما عرب‌ها در دنیا نزد چه کسی احترام داریم؟»

 

«*کمال خلف» نویسنده مشهور فلسطینی در یادداشتی با عنوان *«توهین به امت عربی و اقتدار ایران»**، دولت‌های عربی را به دلیل رفتارهایشان در قبال آمریکا که موجب تحقیر و توهین به امت عربی دانست، نکوهش کرد.
در این یادداشت آمده است: دوره‌ای شده که دولت آمریکا قدس و مقدسات ما را به دشمن ما تقدیم می‌کند در حالی که ما ساکت هستیم و به تریج قبایمان هم برنمی‌خورد بلکه حتی کارهایی تلخ‌تر از سکوت هم مرتکب می‌شویم و آن هم دستی و کمک به آنها برای چپاول حق ما به عنوان یک امت است و به اسرائیلی که دشمن دیرینه ما بوده نزدیک می‌شویم و با وی علیه کشوری که با ما در ارزش‌های اسلامی و تاریخ حیات‌اشتراک دارد همکاری می‌کنیم.


تیر به قدم‌های خود شلیک می‌کنید
وی ادامه داد: قصد مبارزه با ایران را کردید به این بهانه که ایران در امور کشورهای عربی دخالت می‌کند ‌اشکالی ندارد با چه چیز با آن مبارزه می‌کنید با قدرت نظامی اسرائیل یا با تحریم‌های آمریکا یا با تحریک علیه مذهب ایرانی‌ها که همان مذهب بسیاری از مردم خودتان است گویی شما تیر به قدم‌های خود شلیک می‌کنید.
 آیا غرور، شرافت و دفاع از استقلال منحصرا علیه همسایه ایرانی ما نشان داده می‌شود و در برابر دشمنانمان که سرزمین‌های ما را ‌اشغال و به ناموس ما هتک حرمت کرده‌اند و زنان و دخترانمان را بازداشت و کودکانمان را به قتل رسانده و ثروت‌های ما را به سرقت برده‌اند هیچ شرافتی نداریم.


رای الیوم پرسید، آیا شجاعت، قدرت و سلاحمان را تنها باید به رخ برادران ضعیف و فقیرمان در یمن بکشیم کشوری که قبل از اینکه بر سر ملتش خراب شود از آن به یمن خوشبخت یاد می‌شد یعنی ما اقتداری جز برای کودکان یمنی نداریم؟
ترامپ ما را تحقیر و از ایرانی‌ها درخواست ملاقات می‌کند


رای الیوم آورده است: در عین حال که ترامپ ما را با توهین و وقاحت خطاب قرار می‌دهد و ما به هم‌پیمانی و قدرت رابطه مان با او افتخار می‌کنیم همین ترامپ در قبال ایران که دشمن اوست با احترام سخن می‌گوید و خواهان دیدار با رهبران این کشور می‌شود و ایرانی‌ها هم درخواست او را رد می‌کنند این رئیس‌جمهور آمریکا پیشنهاد می‌دهد اما ایرانی‌ها حتی با مذاکره مستقیم با وی مخالفت می‌کنند و همان‌گونه که می‌دانید هر گونه معامله‌ای با ایران به زیان شما عرب‌ها خواهد بود و بر اساس آن شما باید مثل زمان شاه پهلوی تسلیم ایران باشید.
 ما به چشم حسود به ایران نگاه می‌کنیم کشوری که با توانمندی ذاتی خود مقاومت می‌کند و با اتکای به خود در برابر تحریم‌ها صبر پیشه می‌کند و خودش فرش، غذا و سلاح خود را می‌سازد تا شرافت ملتش مصون بماند.
وی ادامه داد : ایران را ببینید چگونه به میادین نظامی ورود کرده و در آنجا پیروز شده و برگ‌های برنده خود را بیشتر می‌کند و در صحنه دیپلماتیک هم احترام خود را در برابر رقبا نگاه می‌دارد اما امروز ما عرب‌ها در دنیا نزد چه کسی احترام داریم؟
نظرات کاربران