فصلنامه علمی- بین المللی بیداری اسلامی

فصلنامه علمی- بین المللی بیداری اسلامی با هدف معرفی و نقد اندیشه ها، اطلاع رسانی ، گفتمان سازی، فضاسازی ،شبکه سازی ،جریان سازی و اندیشه ورزی

و تولید علم و دانش بومی در عصه سالام بیداری اسلام دیپلماسی عمومی ، سیاست خارحی با رویکردی تحلیلی ،نقادانه ، دینی و نوآورانه در سه سطح منطقه ای ،بین المللی و ملی منتشر شد.

 

 

 

 

 

 

 

برای دریافت مطلب کامل به فایل های ضمیمه  pdf زیر مراجعه کنید:

no
نظرات کاربران