جمع آوری هفتاد امضا در پارلمان عراق برای اخراج نظامیان آمریکا

 یک عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از افزایش شمار نمایندگان موافق اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق به ۷۰ تن خبر داد.

به گزارش سایت بیداری اسلامی ، «مهدی تقی»، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق اعلام کرد که تاکنون هفتاد نماینده عراقی نامه به جریان انداختن پیش نویس طرح قانونی اخراج نیروهای بیگانه و بویژه نظامیان آمریکا از خاک عراق را امضا کرده اند.

طبق اعلام این عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، ستاد مشترک ارتش این کشور قرار است طی دو روز آینده گزارش جامعی را درباره تعداد پایگاه های آمریکا و میزان نیروهای مستقر در آن به این کمیسیون ارائه کند.

 
نظرات کاربران