بزرگداشت شهید فتحی شقاقی بنیانگذار جهاد اسلامی فلسطین

 

بزرگداشت شهید دکتر فتحی شقاقی بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین

کنگره جهانی سرداران شهید مقاومت در همایشی بزرگداشت شهید مجاهد، دکتر فتحی شقاقی بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین را برگزار می کند.

 

  کنگره جهانی سرداران شهید مقاومت در همایشی بزرگداشت شهید مجاهد، دکتر فتحی شقاقی بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین را در روز چهارشنبه، 24 بهمن ماه 1397 از ساعت 9 صبح در سالن همایش های سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می کند.

 

 کنگره جهانی سرداران شهید مقاومت در همایشی بزرگداشت شهید مجاهد، دکتر فتحی شقاقی بنیانگذار جنبش جهاد اسلامی فلسطین را برگزار می کند.

بر اساس این گزارش این همایش در روز چهارشنبه، 24 بهمن ماه 1397 از ساعت 9 صبح واقع در میدان فلسطین، سالن همایش های سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می شود.
نظرات کاربران