وزیر خارجه بحرین: چینی ها دیوار دارند و ما هم بن سلمان را!

«خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر خارجه بحرین با انتشار یک پست توئیتری مضحک و عکس محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان در حال بازدید از دیوار بزرگ چین نوشت: چینی ها دیوار دارند و ما هم محمد بن سلمان را که مانند دیوار است.

وی در ادامه افزود: بن سلمان مانند دیوار بلندی است که دست هیچ متجاوزی به آن نمی رسد.

 

این نخستین باری نیست که وزیر خارجه بحرین غیر معمولی و نامتعارف از مقامات سعودی به ویژه بن سلمان تمجید و تعریف می کند.
نظرات کاربران