در اجلاس امنیت "اربیل" چه گذشت؟

 

بیداری اسلامی- حسین رویوران :


دو ملاحظه درباره این اجلاس : عنوان اجلاس امنیت وحاکمیت در خاورمیانه بود که در واقع نوعی تلازم بین این دو مفهوم را مطرح می کند. بر این اساس پیش فرض برگزار کننده و شرکت کنندگان در این اجلاس آن است که امنیت باید با احترام به حاکمیت تامین گردد، در حالیکه متاسفانه بسیاری  از سخنرانان در این اجلاس بر خلاف این سیاق صحبت کردند.


دوم: عمده شرکت کنندگان در این اجلاس استادان دانشگاه بودند و و انتظار طبیعی و بدیهی آن است که همه ما بر اساس مبانی علمی، از روش تحقیق برای کشف حقیقت و تحلیل صحیح حوادث استفاده کنیم و از این چارچوب علمی خارج نشویم. یعنی ابتدا از یک پرسش وفرضیه شروع و با جمع آوری داده های کتابخانه ای یا میدانی به تحلیل بپردازیم. در این میان اگر اطلاعات غلط باشد، این فرایند به نتیجه مطلوب نمی رسد. متاسفانه در این اجلاس افراد زیادی مباحث خود را با پیش فرض سیاسی و یا مذهبی و داده های غلط به ویژه درباره ایران مطرح کردند. حال آن که در یک بحث علمی نباید پیش فرض ها ی سیاسی و یا مذهبی را آن هم بر اساس داده های غیر علمی دخیل کرد.


 درباره حضور منطقه ای ایران باید به این نکته توجه داشت که ایران برای نجات مردم منطقه در سطح منطقه حضور دارد. برای مثال می توان به حضور ایران در کردستان در زمان ورود داعش به عراق اشاره کرد.

 

ایران زمانی به  حوادث عراق ورود کرد که داعش در یک کیلومتری اربیل بود. این موضوعی است که مسعود بارزانی رئیس پیشین اقلیم کردستان بر آن تاکید دارد. مسعود بارزانی می گوید ما برای دفع خطر داعش از امریکا کمک خواستیم ولی کاری نکرد این در حالی بود که امریکا یک پیمان قوی امنیتی با عراق امضا کرده بود و متعهد شده بود که امنیت عراق را تامین و تضمین کند! اما وقتی از ایران درخواست کمک کردیم ایران فورا اقدام کرد و اگر نبود حضور و کمک ایران، اربیل سقوط می کرد. این بخشی از واقعیت است که در کل خاورمیانه قابل تعمیم است. بنابراین ما می بایست در این اجلاس با در نظر گرفتن این واقعیتها و نه جوسازی های دروغین، نقش ایران را در منطقه تحلیل کنیم. طبیعی است که اگر واقعیت ها در نظر گرفته نشود و تنها بر اساس پیش فرض ها و جوسازی ها بخواهیم حوادث منطقه و رفتار بازیگران آن را تحلیل کنیم، به نتایجی کاملا غلط و بعضا مغرضانه دست پیدا کنیم.


اجلاس امنیت و حاکمیت در خاورمیانه از روز جمعه 23 مارس به مدت دو روز در هتل روتانا ی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق برگزار شد که در آن سخنرانانی از کشورهای ایران، ترکیه، عراق، سوریه، اردن و مصر به ایراد سخنرانی پرداختند. برگزار کننده این اجلاس شبکه کردی رویداد بود که یک رسانه  جنجال ساز و البته وابسته به جریان بارزانی است.
نظرات کاربران