روز جهانی قدس و نگاه امیدوارانه به جهان بدون صهیونیسم

 

مهمترین هدف امام خمینی (ره) از تعیین و اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، وارد کردن یک ظرفیت جدید به معادله نه تنها فلسطین – اسرائیل بلکه به معادله تقابل جریان بین المللی سلطه ای بود که ایشان از آن با عنوان «صهیونیسم جهانی» و «استکبار جهانی» یاد می کرد با جریانی که ایشان آن را « مستضعفین جهان» می خواند.

 

  • احمدرضا روح الله زاد

مهمترین هدف امام خمینی (ره) از تعیین و اعلام آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، وارد کردن یک ظرفیت جدید به معادله نه تنها فلسطین – اسرائیل بلکه به معادله تقابل جریان بین المللی سلطه ای بود که ایشان از آن با عنوان «صهیونیسم جهانی» و «استکبار جهانی» یاد می کرد با جریانی که ایشان آن را « مستضعفین جهان» می خواند.

 

در واقع امام خمینی (ره) تلاش داشت فلسطین را از رهاشدگی و مستعضفین جهان را از گم شدگی نجات بخشد. اساسا نگاه امام یک نگاه فراگیر به مسائل و مشکلات جامعه بشری بود. اندیشه وی در حصار منافع ملی و قومی و مذهبی و دینی زندانی نبود. بلکه بر این باور بود که این منافع جوامع نیز زمانی در کمال خودش تحقق می یابد که نگاهی فراتر از آنها وجود داشته باشد. بر همین اساس بود که ایشان در فرازی از اعلامیه جهانی « روز جهانی قدس» امیدوارانه آرزو می کند که گرامیداشت روز جهانی قدس نتیجه ای بسیار بزرگتر به نام « حزب مستضعفین» بیانجامد که در چارچوب آن مشکلات جامعه بشری حل و فصل شود.

 

با توجه به حجم استقبال از انقلاب اسلامی در جوامع مختلف خصوصا جوامع اسلامی، پیش بینی استقبال گسترده  از ابتکار امام خمینی (ره) در تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، دشوار نبود. ابتکاری که هم حکومت ها و هم ملت ها را به نوعی غافلگیر کرد. اما سطح غافلگیری متفاوت بود.

 

ملت ها با خوشحالی به استقبال این ابتکار رفتند و حکومت ها نگران از پیامدهای آن بودند. در واقع استقبال گسترده توده های مردم و نخبگان جوامع از این اقدام هوشمندانه بنیانگزار انقلاب اسلامی، علت اصلی نگرانی حکومت ها خصوصا رژیم های اسلامی بود. رژیم هایی که عمیقا وابسته به قدرت های خارجی بودند و فاقد مبنا و پایگاه اجتماعی در میان ملل مسلمان بودند لذا حجم استقبال از فراخوان روز جهانی قدس آنها را به شدت نگران آینده حکومت خود کرد. این حکومت ها هر چند در آغاز به دلیل چهره پوشیده در نفاقشان و اینکه خود را در صف مدعیان پیگیری آرمان آزاد سازی فلسطین و مقابله با اسرائیل نمایش داده بودند، از ابراز مخالفت علنی با روز جهانی قدس خودداری کردند اما به مرور با افزایش حجم استقبال مردمی از روز جهانی قدس و گسترش محبوبیت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی نزد توده های مردم، اقدام به ایجاد محدودیت در ارتباط با مراسم روز جهانی قدس در کشورهای خود کردند و بسیاری از این حکومت ها نهایتا برگزاری هرگونه مراسمی را در ارتباط با روز قدس، ممنوع کرده و با افرادی که به این ممنوعیت توجه نمی کردند، شدیدا برخورد می کنند.

در واقع رژیم صهیونیستی و قدرت های استعماری و نیز رژیم های وابسته نگران شکل گیری یک جریان گسترده انقلابی در سطح جهان اسلام با محوریت انقلاب اسلامی علیه خود بوده و به همین دلیل بر آن شدند هر ظرفیتی که قابلیت ایجاد یک جریان فراگیر انقلابی را دارد، محدود و نهایتا حذف کنند. آنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با شعله ور سازی جنگ تحمیلی علیه ایران و تعریف و ایجاد تضاد عربی – ایرانی و سنی – شیعی تلاش کردند تا به زعم خود از گسترش تفکر انقلاب اسلامی در جوامع اسلامی جلوگیری کنند.

 

اما روز جهانی قدس یک ظرفیت مهم محسوب می شد که آنها نمی توانستند با تعریف تضاد های قومی و یا مذهبی با آن مقابله کنند. زیرا این روز، سرزمین اسلامی فلسطین و قدس شریف که قبله نخست اسلام و محل عروج پیامبر عظیم الشان اسلام با جمعیت عرب و سنی مذهب است  را به عنوان یک اولویت تاکید می کرد. بر این اساس حذف این ظرفیت جهان اسلامی با دشواری های زیادی همراه بود. دقیقا به همین دلیل است که علی رغم همه موانع و مشکلات و محدودیت هایی که حکومت ها برای برگزاری مراسم روز جهانی قدس ایجاد کرده و همه ساله بر ابعاد آن نیز افزوده می شود اما شاهد گسترش استقبال از مراسم روز قدس از سوی جوامع مختلف هستیم.

 

تحلیلگران معتقدند هر چند امام خمینی (ره)  به عنوان یک رهبر جهان اسلامی و یک مصلح بشری، در تعیین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، صرفا به تکلیف خود به عنوان یک مصلح جهانی و یک رهبر اسلامی توجه داشته است اما این نگاه فراگیر به نوعی نه تنها تامین کننده منافع ملی ایران بلکه تضمین کننده آن نیز بوده است.

 

اساسا اولویت بخشی به آرمان فلسطین از سوی امام و انقلاب اسلامی، موجب گسترش و تعمیق نفوذ جمهوری اسلامی در سطح منطقه و حتی فراتر از آن شده است و همین موضوع پس از صدور اعلامیه روز جهانی قدس موجب نگرانی اسرائیل، قدرت های استعماری و رژیم های وابسته شده است. ولی اراده خدا بر این قرار گرفته است تا همه اقدامات ها برای حذف این ظرفیت وحدت آفرین و اقتدار بخش جهان اسلامی به نتیجه نرسد و امروز با شکل گیری محور مقاومت ضد صهیونیستی و ضد استعماری در جهان اسلام که به صورت یک جبهه متحد و یکپارچه رفتار می کند، جهان اسلام می تواند امیدوارانه به جهان پس از صهیونیزم و جهان بدون اسرائیل و جهان بدون استعمار و جهان بدون ارتجاع بیندیشد و زمینه تحقق اراده الهی در کریمه « وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّه وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِینَ » مهیا سازند.

 
نظرات کاربران