روز قدس و ظرفیت های ایجاد شده برای امت اسلامی(1)

 تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، راهکار مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزاد سازی فلسطین و قدس شریف بر دو محور متمرکز بود که در نهایت این دو راهکار در دهه های گذشته ناکارآمدی خود را نشان دادند
 در آستانه روز جهانی قدس در نظر داریم از زوایای مختلف این روز مهم در تاریخ منطقه را بررسی کنیم. در این بخش از گزارش در  نظر داریم این مسئله را بررسی کنیم که آیا اعلام روز جهانی قدس ظرفیت های جدیدی برای امت اسلام گشوده است.
 تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، راهکار مقابله با رژیم صهیونیستی برای آزاد سازی فلسطین و قدس شریف بر دو محور متمرکز بود: 1- محور ملی که سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) نماینده این تفکر بود. 2- محور عربی که بر پایه یک نوع بسیج امکانات قومی برای آزاد سازی فلسطین استوار بود.
این دو راهکار در دهه های گذشته ناکارآمدی خود را نشان دادند و معلوم شد که توان لازم برای آزاد سازی فلسطین و قدس شریف را ندارند. ارتش های عربی در چند جنگ نه تنها نتوانستند فلسطین را آزاد سازند؛ بلکه بخش های وسیعی از سرزمین های اسلامی را نیز به دشمن واگذار کردند.
 
در نهایت هم مصر با امضای قرارداد صلح با اسرائیل در کمپ دیوید آرمان آزاد سازی فلسطین را رها کرد. جنبش آزادی بخش فلسطین که متشکل از عمده ترین جنبش های فلسطینی با تفکر چپ ملی بود، هم خود را ناتوان تر از آن دید که بتواند آرمان فلسطین را محقق سازد لذا در مسیر سازش با دشمن قدم نهاد و سر انجام  با امضای قرارداد اسلو نگاهش به رژیم صهیونیستی است تا بخشی از  وطن را به آن واگذار کند و اجازه دهد دولت فلسطینی در بخش محدودی از فلسطین برپا شود.
این دو تجربه کاملا شکست خورده است. این تجارب مبنای تئوری جدید امام خمینی(ره) بر پایه امت قرار گرفت و موجب وارد کردن هجم وسیعی از کشورهای اسلامی در این معادله جدید شد.
تمام/م/ع.
نظرات کاربران