تحلیل - چرا روز قدس امسال، اهمیت بیشتری داشت؟

درک درست و فهم مناسب مردم ایران و امت اسلامی نسبت به توطئه های پشت پرده و بویژه فرایند آشکارسازی عادی سازی روابط برخی اعراب با رژیم صهیونیستی سبب شد تا حضوری آگاه و مقتدر و با شکوه در این روز آفریده شود.

 

 

راهپیمایی روز جهانی قدس امروز در ایران و برخی کشورهای اسلامی و جهان از جمله سوریه , عراق و لبنان برگزار شد.

تا ساعاتی دیگر نیز قرار است مردم فلسطین نیز در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند. از سویی دیگر امروز نیز شصتمین راهپیمایی بازگشت نیز با عنوان روز قدس در مرزهای غزه برگزار می شود. راهپیمایی بازگشت دومین سال خود را پشت سر می گذارد و توانسته است بعنوان یک معادله تاثیرگذار و بازدارنده در عرصه تحولات سیاسی و میدانی روز قدس مطرح شود. معادله ای که به یقین می توان آن را دستاورد مهم روز قدس دانست که هم در الگوبرداری و هم در استمرار و عناصر دیگر همسان است.

همین موضوع نیز تفسیر نگرانی اسرائیل از انقلاب ایران و گسترده تاثیرگذاری آن بود. روز قدس امروز در چند قدمی  مرزهای سرزمین های اشغالی رسیده است .

اگر چه هر سال روز قدس با اهمیت و با شکوه برگزار می شد اما بی تردید امسال با توجه به  تراکم توطئه های منطقه ای ، عربی و آمریکا بویژه معامله قرن اهمیت آن بیش از هرسال دیگری بود . درک درست و فهم مناسب مردم ایران و امت اسلامی نسبت به توطئه های پشت پرده و بویژه فرایند آشکارسازی عادی سازی روابط برخی اعراب با رژیم صهیونیستی سبب شد تا حضوری آگاه و مقتدر و با شکوه در این روز آفریده شود.

حتی انبوه دروغ های رسانه ای برای اعتبار زدایی و از بین بردن انگیزه حضور در این راهپیمایی بزرگ هم کارگر واقع نشد. فشارهای اقتصادی و تحریم ها در کنار تهدید  آمریکا نیز نتوانست این حضور گسترده را در سایه بی اهمیتی قرار دهد.

نشست مکه هم که از پیش در زمان قبل از برگزاری روز قدس برای تحت تاثیر قرار دادن این مناسبت بزرگ اسلامی و جایگزینی دشمنی ایران بجای اسرائیل طراحی شده بود در طرح و نتیجه با شکست مواجه شد.

  واقعیت این است که برگزاری این مناسبت ملی و اسلامی فراتر از یک بستر اجتماعی و ظرفیت بزرگی برای تکامل مبارزه و زنده ماندن آرمان فلسطین است . در هر وهله زمانی که احساس شده است می توان آرمان قدس را از این اولویت خارج کرد این روز بزرگ همچون روزنه ای امید در برابر ملتهای اسلامی و مردم فلسطین قرار گرفت . این اهمیت از آنجاست که  صهیونیسم دریافته است  بدون حذف قدس و نابود کردن هویت اسلامی آن نمی تواند برنامه های خود از جمله معامله قرن را اجرایی کند. بنابراین قدس با هویت اسلامی بزرگترین مانع  است که باید تقدس و اهمیت آن را گرفت .

ایران بعنوان خاستگاه مقاومت اسلامی توانست این اولویت را همچنان برای جهان اسلام حفظ کند و از آن بعنوان یک ظرفیت جهانی برای همگرایی امت اسلامی و مقابله باتوطئه ها و نیز هشدار دادن به آن بهره بگیرد. بنابراین از مدت ها پیش موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی به ایران در دستور کار قرار گرفت به این امید که انقلاب ایران دست کم انگیزه های نخستین را برای ورود به این موضوع و برپایی چنین مناسبت مهمی را نداشته باشد یا اینکه مردم از تحلیل و اقعی برای حضور در این روز برخوردار نشوند.

باور آمریکا این بود که فشارهای اقتصادی از داخل و فشارهای سیاسی مانند نشست مکه و تلاش های سعودی عربی علیه تهران بتواند امسال این مانع بزرگ را از سر راه بردارد و موضوع معامله قرن بخوبی عملی شود.

از اینرو در هفته ای که گذشت شاهد حجم گسترده توطئه ها و نشست ها علیه ایران و نیز تلاش رسانه ای غرب بودیم ...تلاشی که از آغاز تا اکنون ادامه دارد و ادامه خواهد داشت تا جایی که پادشاه عربستان به تمامی سفارتخانه های خود در جهان دستور داد که تا آنجا که می توانند مانع از برگزاری مراسم مربوط به روز قدس شوند.

و امروز جبهه استکبار درمانده از ارزیابی نسبت به این موضوع است و قادر نیست برنامه های خود را براساس واکنش های جهان اسلام پیش بینی و اجرایی کند.
نظرات کاربران