انقلاب اسلامی ایران ودکترین مقاومت امام

اگر انقلاب اسلامی اولین تحول الهام بخش جهان اسلام در درون ایران شکل گرفت و پیروز شد ،محور مقاومت نیز دومین تحول الهام بخش جهان اسلام در بیرون از مرزهای ایران  رشد کرد.

 

ابر قدرت های بین المللی  و متحدین منطقه ای آنها اعم از اسرائیل و کشورهای عربی وابسته، از فردای پیروزی انقلاب اسلامی ایران با ایجاد موانع و مشکلات اعم از جنگ تحمیلی 8ساله ،تحریم های طاقت فرسا و محاصره اقتصادی سعی در مهار انقلاب داشتند.

در دهه دوم پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید افراطی و کورکورانه بر گفتمان ها و راهبرد های غربی چون تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی ،توسعه سیاسی ،جامعه مدنی ،حقوق شهروندی، پلورالیسم فرهنگی در عرصه داخلی کشور توسط برخی از جریانهای سیاسی و اقتصادی خاص ، سبب شد آمریکا و متحدین منطقه ای اش تصور کنند عمر انقلاب اسلامی ایران به سر آمده و انقلاب به دولتی متدوال و غربگرا استحاله پیدا کرده است.

اما در همین دوران در دورتر از مرزهای ایران و در سواحل شرقی مدیترانه میوه های انقلاب اسلامی به بار نشست و حزب الله لبنان با اقتدار وارد عرصه تحولات منطقه شد.

در سال 2000م مبارزات دامنه دار و مستمر حزب الله لبنان  باعث فرار اسرائیل از جنوب لبنان شد.

از این به بعد فرایند تثبیت و تقویت حزب الله لبنان سرعت و شتاب گرفت.

و در جنگ 33روزه آمریکا و متحدین منطقه ای اش اعم از اسرائیل و سعودی متوجه شدند که نه تنها انقلاب اسلامی ایران استحاله و مهار نشده است بلکه اکنون در سطح منطقه ای وارد فاز برگشت ناپذیر موفقیت و بالندگی شده و غیر قابل مهار است.

لازم به ذکر است که تا قبل از جنگ 33روزه و ورود حزبالله لبنان به فاز بازدارندگی مقابل رژیم صهیونیستی اصطلاح محور مقاومت در ادبیات سیاسی منطقه رواج ندارد و از گروه های مثل حماس بصورت مجزا و موردی نام برده می شود اما بعد از پیروزی حزب الله در جنگ 33 روزه و ورود آن به فاز بازدارندگی مقابل دشمن صهیونیستی به مرور اصطلاح محور مقاومت معنا پیدا کرده و سپس رایج می گردد.

 بنابراین محور مقاومت با تشکیل ،تثبیت و تقویت حزب الله لبنان متولد شد.

اگر انقلاب اسلامی اولین تحول الهام بخش جهان اسلام در درون ایران شکل گرفت و پیروز شد ،محور مقاومت نیز دومین تحول الهام بخش جهان اسلام در بیرون از مرزهای ایران متولد و رشد کرد.

محور مقاومت امتداد منطقی و فرهنگی انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای ایران است که با ایجاد حزب الله لبنان متولد شد.

بخشی از ویژگی ها و مشخصات اساسی این دو تحول بنیادین در جهان اسلام در ذیل  مطرح می شود:

1-  "انقلاب اسلامی ایران" به رهبری بلامنازع  امام ره به پیروزی رسید و طی گذشت 40 سال از وقوع آن و علی رغم میل دشمنان، نه تنها فراموش نشده بلکه اقتدار، پویایی ،اثرگذاری و کامیابی آن رو به افزایش است.
"محور مقاومت" نیز به عنوان ثمره و میوه انقلاب اسلامی، به قدرتی تعیین کننده و الهام بخش در عرصه تحولات و معادلات منطقه ای و بین المللی تبدیل شده و فرایند تعمیق و گسترش آن متوقف نشده است.

2- انقلاب اسلامی فرقه ای نبود لذا مقاومت هم فرقه ای نیست و انقلاب اسلامی عامل وحدت شیعه و سنی بود و با باز خوانی روایات شیعی به نحوی که اصول تشیع خدشه دار نشود گفتمانی را بازتولید کرد که منجر به وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام شد.

3- انقلاب اسلامی برمساله فلسطین و آزادی قدس شریف تاکید داشته و آرمان فلسطین کارکردی وحدت آفرین میان شیعه و سنی دارد.

لذا فرهنگ مقاومت هم متوجه و معطوف به آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف بوده و محل وحدت و اجتماع سنی و شیعه است.

فلسطین قطب نمای مقاومت است.

4- انقلاب اسلامی فاصله دولت و ملت را بر مبنای تاکید بر فرهنگ اسلامی و اصل بازگشت به خویشتن فرهنگی، بسیار کم کرد.

 فرهنگ مقاومت نیز همین کارکرد همگرا را داشته و فاصله ملت و دولت را کاهش می دهد.

مقاومت در سطح منطقه و جهان اسلام بر دوش ملت ها و توسط رهبران مردمی حمل می شود .
 

4- انقلاب اسلامی ضربه ای راهبردی و جبران ناپذیر به آمریکا و متحدینش منطقه ای اش بویژه اسرائیل و کشورهای عرب سازشکار در منطقه وارد کرد.

محور مقاومت با آرمان فلسطین و آزادی قدس شریف، نیز در سطح منطقه همین کارکرد را دارد و ضربات خرد کننده و جبران ناپذیر بر آمریکا و متحدین منطقه ای وارد آورده اند.

5- ملت ایران صاحب انقلاب اسلامی خود هستند فلذا خسته نخواهند شد.

 مقاومت هم متکی به توده های مردمی است فلذا مستمر بوده و حمایت ملت ایران از آن پایدار و ادامه دار است و جنبه مذهبی دارد.

6- پیروزی انقلاب اسلامی ایران توازن قوا در خاورمیانه و جهان اسلام را به نفع اسلامگرایان تغییر داد

  همین ظرفیت در محور مقاومت و آرمان فلسطین وجود دارد و می توانند طرح های استعماری و استثماری آمریکا و اسرائیل در منطقه همانند "طرح معامله قرن"  را به شکست بکشانند.

7-ملت مسلمان ایران مسبب پیروزی انقلاب اسلامی شد فلذا  ملت های مسلمان منطقه نیز   باید به مقاومت بیش از پیش لبیک گفته و طرح هایی چون "معامله قرن" را به شکست بکشانند هم


انطور که طرح خاورمیانه جدید و بزرگ به شکست کشیده شد.

انقلاب اسلامی و محور مقاومت بر توده های مردم و ظرفیت بی پایان و شایان دینی و فرهنگی آنها متکی هستند.


علیرضاعرب
نظرات کاربران