جراد کوشنر از همه جا بی خبر است!


خبرگزاری سی ان ان در یک بحث و گفتگوی رسانه ای پیرامون رفتار جراد کوشنر در مصاحبه تلویزیونی اختصاصی وی با برنامه آکسیوس شبکه اچ بی او، جراد کوشنر را فردی نا لایق در این سمت ارزیابی کرد و کارشناسان سی ان ان وی را به کودکی در پوشش کت و شلوار تشبیه کردند که تنها دلیل بکارگیری وی در این  سمت از کاخ سفید را رابطه خویشاوندی وی با ترامپ است.

به گزارش سایت بیداری اسلامی ، جراد کوشنر در این مصاحبه تلویزیونی که از وی به صورت مکرر پیرامون رفتار نژادپرستی ترامپ سئوال شد پاسخ داد که وی اطلاعات کافی در اختیار ندارد. در ادامه این برنامه به نقش اصلی جراد کوشنر در طراحی معامله قرن اشاره شد که چنین شخصیت نالایق همچون کوشنر که در گذشته نیز باعث خیلی از ضعف ها و شکست ها در تجارت های ترامپ بوده است هم کنون طراح اصلی معامله قرن برای دستیابی به هدف والای ایجاد صلح در خاورمیانه است و کارشناسان برنامه، این طرح را همانند طرح های دیگر کوشنر شکست خورده ارزیابی کردند.
نظرات کاربران