انتقاد خطیب مسجد الاقصی از حفر تونل توسط گرینبلات و فریدمن

شیخ محمد حسین مفتی فلسطین و خطیب مسجد الاقصی گفت که مشارکت دیوید فریدمن سفیر آمریکا در اسرائیل و نیز جیسون گرینبلات نماینده امریکا در منطقه در افتتاح تونل شهرک سلوان و پخش آن از طریق شبکه های تلویزیونی یک دهن کجی آشکار به تاریخ و تمدن فلسطین بشمار می رود.
نظرات کاربران