پرچم های فلسطین و غافلگیر شدن شهرک‌نشینان صهیونیست

  شمار زیادی از شهرک نشینان صهیونیست در شهرک های واقع در کرانه باختری امروز یکشنبه از مشاهده صحنه متفاوتی غافلگیر شدند. شهرک‌نشینان صهیونیست امروز یکشنبه از دیدن پرچم های فلسطین که در کنار جاده ها و تقاطعات اصلی درتمام مناطق کرانه باختری و راه های مواصلاتی شهرک های صهیونیست نشین نصب شده بود، غافلگیر شدند.

بر اساس گزارش سایت بیداری اسلامی بنقل از  پایگاه فلسطین الان، رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند شهرک نشینان که در مسیر رفتن به سر کار خود بودند، امروز از دیدن پرچم های فلسطین که در راه ها و تقاطعات اصلی در تمام مناطق کرانه باختری و شهرک گوش عتصیون نصب شده بود، غافلگیر شدند.

 

تمام/م.ع
نظرات کاربران