نشست كبوتران مسجد دور دست،با موضوع حقايق پشت پرده: "مارش ميرا" "نسل كشي سربرنيتسا " و محاصره سارايوو از نگاه مستند سازان و نويسندگان

نشست كبوتران مسجد دور دست،با موضوع حقايق پشت پرده: "مارش ميرا" "نسل كشي سربرنيتسا " و محاصره سارايوو از نگاه مستند سازان و نويسندگان برگزار مي شود

 

پنجاه و پنجمين محفل كبوتران مسجد دور دست،با موضوع حقايق پشت پرده: مارش ميرا نسل كشي سربرنيتسا و محاصره سارايوو از نگاه مستندسازان و نويسندگان برگزار مي شود.

 

 به گزارش سايت بيداري اسلامي ، همزمان با سالگرد فاجعه نسل كشي مسلمانان بالكان پنجاه و پنجمين محفل كبوتران مسجد دور دست،با موضوع حقايق پشت پرده: "مارش ميرا" "نسل كشي سربرنيتسا " و محاصره سارايوو از نگاه مستند سازان و نويسندگان توسط دفتر ادبيات و هنر بيداري حوزه هنري  برگزار مي شود.

برنامه هاي اين نشست عبارت است از الف:بازمرور، تحليل و تبيين زحماتي آميخته با عزم مقاومتي در ثبت مستندات«مارش ميرا» «داماد بوسني» از زبان هنرمند مستند ساز: هادي نعمت اللهي به همراه سخنان برخي ديگر  از اصحاب قرهنگ، هنر و ادبيات مقاومتي بوسني.

 

ب: رونمايي كتاب «محاصره ساراويوو» نشر سوره مهر با حضور كاوه ذاكري رزمنده و نويسنده كتاب كه خود ناظر صحنه ها بوده است.

اين نشست سه شنبه 18 تير ماه ساعت 17 در دفتر جمعيت دفاع از ملت فلسطين واقع در ميدان فلسطين خيابان فلسطين خيابان بزرگمهر نبش فريمان پلاك 61 برگزار مي شود.

 

كبوتران
نظرات کاربران