جایزه فلسطین برای مقابله ادبی و هنری با خط سازش است

میثم نیلی با اشاره به اینکه جایزه فلسطین بهانه‌ای برای رشد کمی و کیفی آثار مرتبط با مقاومت است گفت این جایزه برای مقابله ادبی و هنری با خط سازش و همگرایی برای امیدوار کردن افکار عمومی برای مبارزه با ظلم و سلطه است.

میثم نیلی با اشاره به اینکه جایزه فلسطین بهانه‌ای برای رشد کمی و کیفی آثار مرتبط با مقاومت است گفت این جایزه برای مقابله ادبی و هنری با خط سازش و همگرایی  برای امیدوار کردن افکار عمومی برای مبارزه با ظلم و سلطه است.

 

 

میثم نیلی رئیس مجمع ناشران انقلاب اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه جهانی فلسطین که برای  راه اندازی دفتر اجرایی جایزه فلسطین به بیروت سفر کرده است در دیدار با  اتحادیه  ناشران فلسطینی با اشاره به اینکه جایزه فلسطین بهانه‌ای برای رشد کمی و کیفی آثار مرتبط با مقاومت است گفت این جایزه  برای مقابله ادبی و هنری با خط سازش و همگرایی هوا و شعرا برای امیدوار کردن افکار عمومی برای مبارزه با ظلم و سلطه است.


نیلی ادامه داد همانطور که می دانید نسبت مصرفی کتاب های روایی و شعر در نسبت با کتاب‌های تحلیلی و فکری به مراتب بیشتر است اثر اجتماعی رمان بینوایان در توصیف انقلاب فرانسه به مراتب بیشتر از کتاب تحلیلی بوده است.


 نیلی در ادامه افزود ما اینجا جمع شدیم تا کتاب‌هایی مانند بینوایان و جنگ و صلح در موضوع مقاومت و آزادی فلسطین نوشته و ترجمه جهانی شود وی ادامه داد این جایزه بهانه ای است برای جهانی کردن جایزه فلسطین مانند آنچه که درباره آثار ویکتور هوگو اتفاق افتاد.


رئیس مجمع ناشران انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت بازتاب و برجسته‌سازی آثار ادبی مربوط به فلسطین گفت اگر امروز ما شاعران و ناشران فلسطین و مقاومت را روایت نکنیم بی تردید دشمن ما را روایت خواهد کرد به این معنا که دشمن بر اساس نگاه خود آرمان و موضوع ما را روایت می کند نیلی ادامه داد امروز جنگ اصلی جنگ گلوله نیست جنگ اصلی جنگ روایت ها و جنگ کلمات است ژنرال‌های این جنگ نویسندگان و شاعران و آشنا هستند وی افزود ما مقاومت را تنها مقاومتی نظامی نمی‌دانیم مقاومت تمام شئون زندگی یک ملت است.


رئیس مجمع ناشران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی دشمن صهیونیستی و محور مقاومت گفت امروز دشمن صهیونیست از همیشه تاریخ جعلی خودش ضعیف تر است به همان میزان جبهه مقاومت قوی‌تر ،متحدتر و امیدوارتر است.


وی ادامه داد ما می‌خواهیم نقش و سهم خود را در آزادی فلسطین که تحقق آن را دور نمی بینیم ایفا کنیم.


رئیس هیئت شورای سیاست‌گذاری جایزه فلسطین گفت امروز تیرهای افکار عمومی از تمامی گنبد آهنین صهیونیست ها عبور می کند.وی با اشاره به تلاش دشمن برای ناامید کردن و ترساندن ملت‌ها گفت آنها مدعی بودند ارتش اسرائیل ارتش شکست ناپذیر است اما لبنان مقاوم این اسطوره و قصه دروغین را شکست مجاهدان ماموریت خود را به خوبی انجام دادند و امروز دیگر نوبت نویسندگان و ناشران است تا نقش برجسته خود را در تثبیت اراده‌ای ملت ها ایفا کنند تا بتوانند طعم شکست نهایی را به اسرائیل بچشاند و در صف نماز باشکوه و تاریخی با حضور حضرت مهدی عج  و حضرت عیسی مسیح (ع) جایگاهی داشته باشند.
نظرات کاربران