بازجویی پلیس رژیم صهیونیستی از یک کودک 3 ساله ی فلسطینی

 پلیس رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه یک کودک 3 ساله ی فلسطینی را به جرم پرتاب سنگ بازجویی می کند!

به گزارش سایت بیداری اسلامی ،  به نقل از خبرگزاری معا فلسطین، پلیس اشغالگر قدس عصر روزگذشته دوشنبه «محمد ربیع علیان» کودک سه ساله ی فلسطینی از ساکنان شهرک العیسویه در قدس اشغالی را برای بازجویی فراخواند.

«محمد ابو الحمص» عضو کمیته ی پیگیری در این شهرک در این باره توضیح داد: پلیس رژیم اشغالگر قدس به «محمد ربیع علیان» سه ساله برگه ی فراخوانی برای بازجویی اش را تحویل داد. نظامیان اشغالگر قدس به بهانه ی پرتاب سنگ به سوی یکی از خودروهای وابسته به اشغالگران که به شهرک العیسویه یورش بردند، این کودک را برای بازجویی فراخواندند.

طبق این فراخوانی قرار است این کودک سه ساله ی فلسطینی امروز بازجویی شود!

نظامیان اشغالگر قدس روزگذشته اقدام به تعقیب این کودک کرده در حالیکه مدعی بودند؛ وی با پرتاب سنگ به خودروی آنان آسیب رسانده است، در همان حال که خانواده ی این کودک در همان مکان حضور داشتند، پلیس اشغالگر رژیم صهیونیستی از آنان خواست تا کودکاش را امروز سه شنبه برای انجام بازجویی به مرکز پلیس ببرند و همانجا برگه فراخوانی را تحویل این خانواده داد.

«ابوالحمص» در ادامه با تقبیح فراخوانی این کودک سه ساله برای انجام تحقیقات و بازجویی گفت: « این اقدام رژیم اشغالگر قدس به معنی شکست دولت صهیونیستی است چراکه کودکان العیسویه را مانند دختران و پسران و زنان تحت تعقیب قرار می دهد، و سوال اینجاست که چگونه می خواهند از یک کودک بازجویی کنند؟
 
نظرات کاربران