ملت و مقاومت ما با قدرت از اسیران حمایت خواهد کرد

شیخ خضر حبیب از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد ملت فلسطین و مقاومت شجاع آن با قدرت از اعتصاب اسیران در زندان‌های اشغالگران حمایت خواهد کرد.

 

شیخ خضر حبیب از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد ملت فلسطین و مقاومت شجاع آن با قدرت از اعتصاب اسیران در زندان‌های اشغالگران حمایت خواهد کرد.

 وی در سخنانی در یک تجمع  همبستگی با اسیران اعتصاب کننده در زندان‌های اشغالگران خاطر نشان کرد دشمن صهیونیستی، باید پیامدهای ادامه اعتصاب اسیران دربند خود را برعهده بگیرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطین الیوم، هشت اسیر فلسطینی همچنان به نبرد معده‌های خالی در اعتراض به ادامه بازداشت اداری خود ادامه می‌دهند که در راس آنها طارق قعدان و سلطان خلف از رهبران جهاد اسلامی قرار دارند.

حبیب خواستار حمایت نهادهای ذیربط و موسسات سازمان ملل و حقوق بشری از اسیران شجاع فلسطینی شد و گفت جرم این اسیران این است که فلسطینی هستند.

وی خاطر نشان کرد اسیران فلسطینی هیچ سلاحی در برابر زورگویی و قلدرمآبی اشغالگران جز نبرد معده های خالی ندارند.

این عضو جهاد اسلامی از طرف‌های مسئول و حقوق بشری خواست به مسئولیت تاریخی خود در مقابله با سیاست‌های نژادپرستانه رژیم صهیونیستی عمل کنند.

 

تمام.م/ع
نظرات کاربران