سفیر جدید یمن در تهران استوارنامه خود را تقدیم ظریف کرد

«ابراهیم محمد محمد الدیلمی» سفیر جدید یمن در تهران  ضمن دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

 «ابراهیم محمد محمد الدیلمی» سفیر جدید جمهوری یمن در جمهوری اسلامی ایران امروز  با حضور در محل وزارت امور خارجه کشورمان ضمن دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.وی در دیدار هیات یمنی با مقام معظم رهبری نیز حضور داشت.

تمام.
نظرات کاربران