کارشناسان نظامی: ماجرا هنوز تمام نشده است!

حزب الله با این اقدام خود اسرائیل را در هرج و مرج بی سابقه ای قرار داد و باعث شد تا چهره ای که این رژیم سال ها و ماه ها تلاش می‌کرد تا آن را در منطقه و جهان بازسازی کند، به کلی نابود شود.

به گزارش سایت بیداری اسلامی،بسیاری از کارشناسان نظامی و امنیتی معتقدند که عملیات نظامی که حزب الله لبنان در منطقه آویویم واقع در شمال لبنان انجام داده در زمینه های مختلف سیاسی، امنیتی و رسانه ای به رژیم صهیونیستی آسیب جران ناپذیری وارد کرد.

این کارشناسان همچنین معتقدند که این پاسخ حزب الله بسیار حکمیانه و منطقی بود. سید حسن نصرالله به وعده اش عمل کرد البته این عملیات حاوی پیام های مهم و روشنی به دشمن صهیونیستی و حامیان آن بود.

 

انتخاب متفکرانه

 

محمود العجرمی تحلیلگر امور سیاسی و نظامی معتقد است که عملیاتی نظامی که حزب الله در منطقه جنوبی لبنان ضد ارتش رژیم صهیونیستی انجام داد و خودروری نظامی اسرائیلی را با موشک کورنت هدف قرار داد بسیار هوشمندانه و براساس موقعیت زمانی و مکانی دقیقی صورت گرفت.این عملیات در روز روشن و پیش چشمان دشمنان اشغالگر انجام گرفت.

وی در ادامه تاکید کرد که حزب الله با این اقدام خود اسرائیل را در هرج و مرج بی سابقه ای قرار داد و باعث شد تا چهره ای که این رژیم سال ها و ماه ها تلاش کرد تا آن را در منطقه و جهان بازسازی کند به کلی نابود شود.

 

العجرمی اشاره کرد که این عملیات قهرمانانه به طور دقیق قواعد تاکتیکی جنگ در سال 2006 را بار دیگر به منطقه بازگرداند.

از سویی دیگر "واصف عریقات" دیگر کارشناس امور منطقه و امرور نظامی در مطلبی نوشت: این حمله پیروزمندانه نیروهای حزب الله به مواضع رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان بسیار منحصر بفرد بود و اسرائیل را پیش از پیش در مضیقه قرار دارد.

وی معتقد است که مقاومت لبنان به وعده اش وفا کرد و در بهترین حالت و شرایطی که ارتش رژیم اسرائیل فکرش را نمی کرد که حزب الله به آنان حمله کند(روز)، عملیات خود را به ثبت رساند.

 
نظرات کاربران