وضعیت غیرانسانی کودکان فلسطینی/از بازداشت تا شکنجه روحی و جسمی

خانم نسرین علیان با اشاره به شکنجه های روحی و جسمی کودکان فلسطینی و نیز پیامدهای روحی و روانی برای کودکان می گویند متاسفانه به دلیل همین فشارهای جسمی و روحی ۳۲ درصد از کودکان دوران دبیرستان را نیمه تمام باقی می گذارند و بخش زیادی نیز قادر به تکمیل تحصیلات خود نیستند.

سایت عرب  ۴۸ با نسرین علیان وکیل فلسطینی درباره وضعیت کودکان شهر قدس و نیز کرانه باختری   گفتگویی را انجام داده است که برخی محتوای آن دربردارنده نکات تکان دهنده ای است.

به گزارش خبرگزاری قدس( قدسنا) ، این وکیل فلسطینی می‌گویند اسرائیل سالانه حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ کودک فلسطینی را بازداشت می‌کند و این در حالی است که  بعد از کشتن محمد ابوخضیر کودک فلسطینی مقامهای اسرائیلی دست  پلیس را  برای فشار به کودکان فلسطینی بازگذاشته اند.

 

در این گزارش آمده است که ۷۵ درصد از ساکنان قدس زیر خط فقر هستند و ۳۲ درصد از دانش آموزان نیز نمیتوانند مرحله دبیرستان را به اتمام برسانند.

در ادامه این گزارش آمده است سیاست اسرائیل علیه کودکان شهرقدس و کرانه باختری سیاست اهانت، ترساندن و محرومیت از حقوق اساسی آنان است.

 

 بر اساس اطلاعات موسسه وجدان حامی اسیر کودک فلسطینی بازداشت کودکان یا در منازل در ساعات آغازین صبح یا در خیابان ها در زمان بعد از ظهر صورت می‌گیرد، آنها به مراکز پلیس منتقل می‌شوند و جلسات بازپرسی بدون حضور والدین برگزار می شود و در بیشتر مواقع خانواده ها نسبت به بازداشت کودک خود اطلاعی ندارند.

 در این گزارش آمده است جلسات بازپرسی ساعت ها همراه با شکنجه جسمی و روحی کودک فلسطینی انجام می گیرد.

خانم نسرین علیان با اشاره به شکنجه های روحی و جسمی کودکان فلسطینی و نیز پیامدهای روحی و روانی برای کودکان می گویند متاسفانه به دلیل همین فشارهای جسمی و روحی ۳۲ درصد از کودکان دوران دبیرستان را نیمه تمام باقی می گذارند و بخش زیادی نیز قادر به تکمیل تحصیلات خود نیستند. این بجز فشارهای اسرائیل برای تغییر روش های تدریس و نیز شیوه آموزش کودکان در مدارس قدس است.

 

وی همچنین معتقد است که براساس اسناد، اسرائیلی ها شرایط زندگی را به گونه ای در قدس برای فلسطینی‌ها فراهم کردند که کمتر کسی بتواند در قدس باقی بماند .
نظرات کاربران